Рриклад визначення ГДР лазера

1. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,308 мкм. Опроміненню піддаються очі та шкіра працюючого. Засоби захисту відсутні. Необхідно визначити ГДР випромінювання на робочому місці.

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції на рогівці та шкірі за таблицею 1. ГДР становитиме 10-4 Дж∙см-2 .

Рівні випромінювання, виміряні на робочому місці, склали 10-7 Вт∙см-2. В цьому випадку допустимий час опромінення на протязі робочого дня повинен бути не більшим 10-4/10-7=103 с.

2. лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,49 мкм. Конструкція лазера така, що можливе лише випадкове опромінення очей працюючих колімованим пучком при виконанні налагоджувальних робіт. Фонова освітленість рогівки ока – 2·10-2 лк. Необхідно визначити ГДР опромінення. Час впливу випромінювання вважається рівним рефлекторній реакції ока – 0,25 с.

визначаємо ГДР енергетичної експозиції на рогівці ока, що нее викликає первинних біологічних ефектів за формулою 1.

clip_image002

k1=0,8

clip_image004 Дж∙см-2.

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції на рогівці ока, що не викликає вторинних біологічних ефектів за формулою 2.

clip_image006 Дж∙см-2.

В якості ГДР приймається величина 2·10-6 Дж∙см-2.

3. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,51 мкм. На протязі 2-х годин очі персоналу піддаються впливу дифузно відбитого лазерного випромінювання. Діаметр плями засвітки 20 см. відстань від точки спостереження до поверхні 1 м. Кут між нормаллю до поверхні та напрямком спостереження коливається від 5º до 45º. Величина фонової засвітки рогівки 6 лк.

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції на рогівці для первинних біологічних ефектів за формулою 1. Кутовий розмір джерела випромінювання складатиме

clip_image008 рад.

clip_image010 Дж∙см-2

clip_image012

clip_image014 Дж∙см-2

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції на рогівці ока для вторинних біологічних ефектів за формулою 2.

clip_image016 Дж∙см-2.

В якості ГДР приймається величина 7,2·10-4 Дж∙см-2.

4. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 10,6 мкм. Очі та шкіра обличчя працюючого опромінюються дифузно відбитим випромінюванням на протязі 7-годинного робочого дня.

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції на рогівці та шкірі за таблицею 6, яка становить 1,7·102 Дж∙см-2.

6. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,343 мкм в імпульсно-періодичному режимі з частотою 5 Гц. Опромінюються очі та шкіра обличчя працюючого на протязі 5 хв.

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції від кожного імпульсу на рогівці та шкірі.

clip_image018 Дж∙см-2.

7. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,69 мкм в імпульсно-періодичному режимі з частотою 12 Гц та тривалістю імпульсу 10-3 с. В процесі роботи можливе випадкове опромінення очей колімованим пучком. Фонова освітленість рогівки ока 10 лк. Вважається, що час впливу випромінювання дорівнює часу рефлекторної реакції ока – 0,25 с.

Визначаємо ГДР енергетичної експозиції від кожного імпульсу для первинних біологічних ефектів за формулою 4

clip_image020 Дж∙см-2

clip_image022

clip_image024 Дж∙см-2.

Визначимо ГДР енергетичної експозиції від кожного імпульсу для вторинних біологічних ефектів за формулою 5

clip_image026 Дж∙см-2.

В якості ГДР приймається величина 3,5·10-5 Дж∙см-2

9. Використовується лазерна установка на основі неперервного гелій-неонового (λ=0,633 мкм) та імпульсного неодимового лазерів. Опроміненню піддається шкіра обличчя та очі працюючого. Діаметр плями на дифузно відбиваючій поверхні 100 мкм. Відстань від точки спостереження до поверхні коливається в межах від 25 до 50 см, а кут між нормаллю до поверхні та напрямком спостереження – від 5º до 45º. Тривалість імпульсу становить 10-3 с. Фонова освітленість рогівки – 100 лк. Час впливу випромінювання – 8 годин. Частота повторення імпульсів – 5 Гц.

Визначаємо величину ГДР опромінення очей для λ=0,633 мкм.

Первинні біологічні ефекти.

clip_image028 рад.

clip_image030 Дж∙см-2

Вторинні біологічні ефекти

clip_image032 Дж∙см-2

В якості ГДР приймається величина 1,1·10-2 Дж∙см-2

Визначаємо величину ГДР опромінення очей для λ=1,06 мкм.

clip_image034 Дж∙см-2

clip_image036 Дж∙см-2

Визначаємо ГДР опромінення шкіри.

Для λ=0,633 мкм ГДР складатиме 8·103 Дж∙см-2.

Для λ=1,06 мкм НІМП=2·2,5·10-4=5·10-4 Дж∙см-2.

Вимірювання на робочому місці показали, що енергетична експозиція на рогівці ока для λ=0,633 мкм склала 9·10-3 Дж∙см-2, а для λ=1,06 мкм – 7·10-7 Дж∙см-2 в імпульсі. Так як на сітківку ока та шкіру впливає випромінювання з двома довжинами хвиль, визначаємо можливість додавання їх біологічних ефектів за таблицею 12.

Для ока додавання відбувається по первинних біологічних ефектах. Використовуючи співвідношення (9), визначимо чи відповідають виміряні енергетичні експозиції опромінення очей нормативним.

clip_image038

Так як отримане значення перевищує одиницю, то величини енергетичної експозиції перевищують ГДР. Тому необхідно зменшити рівні лазерного випромінювання для будь-якої довжини хвилі (0,633 чи 1,06 мкм).

Для шкіри

clip_image040

Так як отримане значення набагато менше одиниці, то величина енергетичних експозицій не перевищує ГДР.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *