Рриклад визначення ГДР лазера

1. Лазер генерує випромінювання з довжиною хвилі 0,308 мкм. Опроміненню піддаються очі та шкіра працюючого. Засоби захисту відсутні. Необхідно визначити ГДР випромінювання на робочому місці.

Чотири рівневі схеми генерації стимульованого випромінювання

В 4-рівневій схемі повністю розділені канали генерації та канали накачки, що дозволяє отримувати інверсію населеності при оптимальних рівнях накачки.

Дворівнева схема генерації стимульованого випромінювання

Розглянемо систему, яка складається з 2 енергетичних рівнів Е1 і Е2, де Е1 – основний.

Трирівнева схема генерації стимульованого випромінювання

В залежності від того, між якими рівнями досягається інверсія населеності, виділяють 2 типи схеми: 1. робочий перехід закінчується на основному рівні; 2. Е3 і Е2 – лазерні робочі рівні.  

Порогова енергія накачування для генерації

При умові маємо порогову умову самозбудження , min (порогову) умову для інверсії населеності. Енергія накачки , при якій досягається порогова умова для інверсії населеності називається порогова енергія накачування для генерації. Порогова енергія накачування для генерації буде min при максимальній добротності Q . Добротність Q буде максимальною при мінімальних втратах. Це визначається втратами в напівпрозорому дзеркалі, […]

Типи резонаторів лазерів

Плоский резонатор. Плоским називають резонатор, утворений двома плоскими квадратними дзеркалами з розмірами 2а·2а, що знаходяться на відстані L один від одного. Власні частоти резонатора визначаються за формулою:

Фізичні основи роботи рідинних лазерів на розчинах барвників

В лазерах на барвниках вимушене випромінювання виникає на флуоресцентному переході молекул барвника (багатоатомні органічні молекули з протяжною системою π-електронів завдяки протяжним зв’язкам можуть флуоресцувати). Ці молекули належать різним хімічним класам (кумарин, ксантенові барвники, оксазинові барвники, поліметин).

Медичні принципи використання лазера

Біологічний вплив лазерів визначається, в основному, поглинанням лазерного випромінювання (ЛВ) у воді і гемоглобіні. Тому зрозуміло, що реакція біотканин на ЛВ в різних органах і частинах тіла, проявляється досить одноманітно. На підставі цього був розроблений ряд принципів застосування медичних лазерів, які можуть використовуватися в багатьох областях медицини.

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами

Техніка безпеки при роботі з лазерними медичними приладами Загальні теоретичні відомості та розрахункові співвідношення Основні поняття, визначення і термінологія Тривалість дії – час впливу лазерного випромінювання на людину на протязі робочого дня. Тривалість серії імпульсів – час випромінювання сукупності імпульсів лазерного випромінювання, що повторюються. Дифузно відбите лазерне випромінювання – випромінювання, відбите від поверхні в різноманітних […]

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною

Моделювання процесу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною При моделюванні процесу взаємодії високоінтенсивного лазера з біотканиною, сфокусованого на малій ділянці її поверхні особливе значення надається глибині, розмірам, швидкості та часу утворення випаровуємої лунки. Це дозволяє точно розрахувати потужність та тривалість імпульсів лазера, необхідні для досягнення конкретного біологічного ефекту (випаровування, коагуляція, розтин та ін.) з мінімальним значенням […]

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини

Дослідження особливостей дії різних спектрів лазерного випромінювання на біологічні тканини Вплив лазерного випромінювання на біологічний матеріал або реакція живої тканини на це випромінювання, обумовлено взаємодією фотонів і молекул або з’єднань молекул тканини. Атомарні і молекулярні процеси і наступні біологічні реакції вияснені ще не цілком. Відомі процеси можуть бути підрозділені на фотохімічну взаємодію, термічну взаємодію і […]

Класифікація лазерів по ступеню небезпеки випромінювання

Класифікація лазерів по ступеню небезпеки випромінювання, що ними генерується (за первинними біологічними ефектами) Клас лазера Довжина хвилі l, мкм Енергія (Ее, Дж), що генерує лазер за час впливу (t) І від 0,2 до 0,4 вище 1,4 Ее £ 0,8 ´ Н ´ dл2 від 0,4 до 1,4 Ее £ 7,7 ´10-5 ´ Нп.т. ІІ від […]