Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей (первинні біологічні ефекти)

При оцінці ступеня небезпеки опромінення очей лазерним випромінюванням слід виміряти енергетичну експозицію (освітленість) на вході приладу (рогівки) та порівняти виміряний рівень з ГДР опромінення для точкового джерела. Якщо виміряний рівень енергетичної експозиції (освітленості) є меншим, ніж ГДР, то опромінення вважається безпечним незалежно від геометрії джерела. Якщо виміряний рівень випромінювання перевищує ГДР, то в цьому випадку повинен бути визначений кутовий розмір джерела α за формулою:

clip_image002,

де d –діаметр джерела випромінювання, см;

θ – кут між нормаллю до поверхні джерела та напрямком спостереження, град;

R – відстань від джерела випромінювання до точки спостереження, см.

Виміряний рівень випромінювання порівнюється з ГДР даного кутового розміру джерела.

Опромінення очей прямим лазерним випромінюванням прирівнюється до випадку опромінення очей випромінюванням від точкового джерела.

У випадку, коли джерело випромінювання має складну конфігурацію за діаметр його (d) приймається найменший розмір.

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей (вторинні біологічні ефекти)

Параметром, що підлягає вимірюванню, є енергетична експозиція (Дж∙см-2) (енергетична освітленість, Вт∙см-2) на рогівці ока. Усереднення вимірюваних параметрів повинно проводитись по круглій вхідній зіниці не більше 0,8 см. Кут поля зору приладу (кутове поле оптичної системи в просторі предметів) повинен бути більшим, ніж кутовий розмір випромінюючої поверхні, але не більше 0,5 рад. Прилад повинен забезпечувати можливість просторової селекції джерела випромінювання та випромінювання фону з кута 2,5 рад. При необхідності перерахунок виміряних величин випромінювання з рогівки на сітківку ока проводять за формулою:

clip_image002[4], ( )

де Нер – енергетична експозиція вимірювання на рогівці ока.

При відомому часі взаємодії допускається проводити вимірювання енергетичної освітленості лазерного випромінювання (Вт∙см-2) на рогівці з наступним перерахунком виміряних величин у величини енергетичної експозиції за формулою

Hep=Eep·t, ( )

де Eep – енергетична освітленість на рогівці (Вт∙см-2);

t – час впливу випромінювання, с.

Визначений на робочому місці рівень лазерного випромінювання порівнюється з ГДР.

Контроль за дотриманням гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен здійснюватись у відповідності з ГОСТ 12.1.005-76.

Контроль за дотриманням рівнів шуму повинен здійснюватись у відповідності з ГОСТ 20445-75, ГОСТ 12.1.001-75 та ГОСТ 12.1.003-76. Контроль рівня вібрації – у відповідності з ГОСТ 12.1.012-78 та стандартом СЭВ 1932-79.

Контроль за дотриманням гранично допустимих рівнів електромагнітних випромінювань повинен здійснюватись у відповідності з ГОСТ 12.1.006-76 та “Санітарними правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів високих, ультрависоких та надвисоких частот” №848-70.

Контроль за дотриманням гранично допустимих значень іонізуючих випромінювань повинен здійснюватись шляхом вимірювання потужності експозиційної дози.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *