Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей (первинні біологічні ефекти) При оцінці ступеня небезпеки опромінення очей лазерним випромінюванням слід виміряти енергетичну експозицію (освітленість) на вході приладу (рогівки) та порівняти виміряний рівень з ГДР опромінення для точкового джерела. Якщо виміряний рівень енергетичної експозиції (освітленості) є меншим, ніж ГДР, то опромінення вважається безпечним незалежно від геометрії джерела. […]

Гранично-допустимі рівні лазерного випромінювання

За граничнодопустимі рівні лазерного випромінювання (ГДР) приймаються енергетичні експозиції опромінюваних тканин.

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання на організм залежать від енергетичної експозиції в імпульсі чи енергетичної освітленості

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Для фототермічних ефектів густина потужності 1-106 Вт/см2. При часі опромінювання кілька секунд – до тисячної долі секунди. Фотоіонізаційні ефекти відбуваються коли густина потужності перевищує 106 Вт/см2.

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із щільністю потужності від 1 до 10 Вт/см і з тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд.

Біофізичний механізм дії лазерного випромінювання на тканину

Лазерне випромінювання, як і звичайне світло може відбиватися, поглинатися, розсіюватися, перевипромінюватися біологічними середовищами. Закономірності, які впливають на проникнення випромінювання в тканину, мають безпосереднє відношення до механізму біологічної дії лазерної радіації. Глибина проникнення лазерного випромінювання в тканини є дуже важливою в практичному відношенні, оскільки, в залежності від неї, визначаються межі можливого використання лазерів. Процес поширення лазерного […]

Тепловий вплив на тканину

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із шільністю потужності від 1 до 107(Вт/см2) і тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд Різні теплові впливи описуються на основі досягнутій шляхом температури лазерного опромінення і тривалості цього температурного впливу. У залежності від оптичних властивостей […]

Біологічні ефекти, які виникають у тканині під впливом лазерного випромінювання

В залежності від потужності від потужності опромінювання, часу опромінювання дія лазера може викликати 3 ефекти:

Тепловий вплив лазерного випромінювання. Реакція біотканини на температуру

В залежності від потужності, лазерне випромінювання може викликати три різні ефекти в біологічній тканині. При малій і середній потужності будуть відбуватися хімічні та метаболічні реакції в клітинах тканини (біостимуляційні процеси). З ростом потужності випромінювання виникає термічний ефект, який широко використовують у хірургії для термічного випаровування тканини (лазер СО , імпульсний режим ІАГ:Nd) чи коагуляції (аргоновий […]