Приклади класифікації лазерів

1. Підприємством випускається лазерна технологічна установка з λ=0,69 мкм. Тривалість імпульсу – 10-3 с. Частота 20 Гц. Вимірювання випромінювання на робочому місці показали, що енергетичні експозиції на рогівці склали 5·10-6 Дж∙см-2 в імпульсі. Фонова освітленість рогівки 100 лк. Діаметр плями на дифузно відбиваючій поверхні 25 см. Кут між нормаллю до відбиваючої поверхні та напрямком спостереження […]

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей (первинні біологічні ефекти) При оцінці ступеня небезпеки опромінення очей лазерним випромінюванням слід виміряти енергетичну експозицію (освітленість) на вході приладу (рогівки) та порівняти виміряний рівень з ГДР опромінення для точкового джерела. Якщо виміряний рівень енергетичної експозиції (освітленості) є меншим, ніж ГДР, то опромінення вважається безпечним незалежно від геометрії джерела. […]

Гранично-допустимі рівні лазерного випромінювання

За граничнодопустимі рівні лазерного випромінювання (ГДР) приймаються енергетичні експозиції опромінюваних тканин.

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання

Біологічні ефекти впливу лазерного випромінювання на організм залежать від енергетичної експозиції в імпульсі чи енергетичної освітленості

Небезпечні та шкідливі фактори при роботі з лазерним випромінюванням

В залежності від конструкції лазера та умов його експлуатації на обслуговуючий персонал можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

Фототермічні та фотоіонізаційні ефекти

Для фототермічних ефектів густина потужності 1-106 Вт/см2. При часі опромінювання кілька секунд – до тисячної долі секунди. Фотоіонізаційні ефекти відбуваються коли густина потужності перевищує 106 Вт/см2.

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із щільністю потужності від 1 до 10 Вт/см і з тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд.

Біофізичний механізм дії лазерного випромінювання на тканину

Лазерне випромінювання, як і звичайне світло може відбиватися, поглинатися, розсіюватися, перевипромінюватися біологічними середовищами. Закономірності, які впливають на проникнення випромінювання в тканину, мають безпосереднє відношення до механізму біологічної дії лазерної радіації. Глибина проникнення лазерного випромінювання в тканини є дуже важливою в практичному відношенні, оскільки, в залежності від неї, визначаються межі можливого використання лазерів. Процес поширення лазерного […]

Тепловий вплив на тканину

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із шільністю потужності від 1 до 107(Вт/см2) і тривалістю опромінення від мілісекунд до декількох секунд Різні теплові впливи описуються на основі досягнутій шляхом температури лазерного опромінення і тривалості цього температурного впливу. У залежності від оптичних властивостей […]

Твердотілі лазери

Твердотілі лазери – називають квантові генератори, де в якості підсилюючого середовища використовують кристалічні або аморфні діелектрики. Вони мають широке розповсюдження через їх характеристики. Дозволяють отримувати потужне когерентне випромінення від УФ випромінення. Дозволяють працювати як в імпульсному так і в неперервному режимах. Кількість матеріалів має широкий спектр. Найбільше розповсюдження отримали лазери на рубіні, кристал якого має […]

Накачка лазера

Підсилення ел.магн. коливань за допомогою вимушеного випромінювання можливо лише в середовищах з інверсною населеністю енергет. рівнів. Такий стан акт. речовини досягається у термодинамічно нестійких системах за допомогою накачки. 1. Накачка з допомогою допоміжного випромінювання. Використовується в твердотільних лазерах (на діелектриках), в рідинних, газових та інколи н/п лазерах. При цьому типі накачки активна речовина опромінюється потужним […]

Газові лазери

В 1961 перший газовий лазер на гелій-неоні, інтенсивністю 10мВт. Газові лазери мають унікальну власну ширину лінії випромінювання до 0.5 Гц, це відповідає ступеню монохромотичності 10-14. Особливістю газових лазерів є те, що більшість з них використовують атомні чи молекулярні спектри люмінісценсії. Довжина хвилі лазерних переходів практично не залежить від навколишнього середовища. Система енергетичних рівнів вільних атомів […]

Напівпровідникові лазери

Активним елементом у напівпровідникових лазерах служи арсенід галію, кремній з домішками індію, фосфід галію та ін. напівпровідникові матеріали. Незважаючи на те, що напівпровідники є однією з різновидностей кристалічних матеріалів, напівпровідникові лазери звичайно виділяють в окрему групу внаслідок їх специфічних властивостей. Це, насамперед, простота збудження(накачування) – більшість напівпровідникових лазерів працюють при пропусканні через них електричного струму. […]

Біологічні ефекти, які виникають у тканині під впливом лазерного випромінювання

В залежності від потужності від потужності опромінювання, часу опромінювання дія лазера може викликати 3 ефекти:

Лазерний випромінювач

Використання лазерів у біології та медицині може здійснюватися в кількох напрямках, одним з яких можна вважати розробку на основі лазерної техніки приладів та методів для виявлення, ідентифікації, дослідження будови біологічних об’єктів, а також для вивчення природи процесів, що відбуваються в них. Лазер, як і будь-яке інше джерело світла характеризується енергією Е, потужністю Р і тривалістю […]

Тепловий вплив лазерного випромінювання. Реакція біотканини на температуру

В залежності від потужності, лазерне випромінювання може викликати три різні ефекти в біологічній тканині. При малій і середній потужності будуть відбуватися хімічні та метаболічні реакції в клітинах тканини (біостимуляційні процеси). З ростом потужності випромінювання виникає термічний ефект, який широко використовують у хірургії для термічного випаровування тканини (лазер СО , імпульсний режим ІАГ:Nd) чи коагуляції (аргоновий […]