Приклади класифікації лазерів

1. Підприємством випускається лазерна технологічна установка з λ=0,69 мкм. Тривалість імпульсу – 10-3 с. Частота 20 Гц. Вимірювання випромінювання на робочому місці

More

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей

Проведення вимірювань для визначення рівнів опромінення очей (первинні біологічні ефекти) При оцінці ступеня небезпеки опромінення очей лазерним випромінюванням слід виміряти енергетичну експозицію

More
Default thumbnail

Nd:YАG – лазер

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із щільністю потужності

More
Default thumbnail

Біофізичний механізм дії лазерного випромінювання на тканину

Лазерне випромінювання, як і звичайне світло може відбиватися, поглинатися, розсіюватися, перевипромінюватися біологічними середовищами. Закономірності, які впливають на проникнення випромінювання в тканину, мають

More
Default thumbnail

Тепловий вплив на тканину

Під тепловим впливом лазерного випромінювання в медицині розуміють в основному випар (різання) і коагуляцію біотканини. Це стосується різних лазерів із шільністю потужності

More
Default thumbnail

Твердотілі лазери

Твердотілі лазери – називають квантові генератори, де в якості підсилюючого середовища використовують кристалічні або аморфні діелектрики. Вони мають широке розповсюдження через їх

More
Default thumbnail

Накачка лазера

Підсилення ел.магн. коливань за допомогою вимушеного випромінювання можливо лише в середовищах з інверсною населеністю енергет. рівнів. Такий стан акт. речовини досягається у

More
Default thumbnail

Газові лазери

В 1961 перший газовий лазер на гелій-неоні, інтенсивністю 10мВт. Газові лазери мають унікальну власну ширину лінії випромінювання до 0.5 Гц, це відповідає

More
Default thumbnail

Напівпровідникові лазери

Активним елементом у напівпровідникових лазерах служи арсенід галію, кремній з домішками індію, фосфід галію та ін. напівпровідникові матеріали. Незважаючи на те, що

More
Default thumbnail

Лазерний випромінювач

Використання лазерів у біології та медицині може здійснюватися в кількох напрямках, одним з яких можна вважати розробку на основі лазерної техніки приладів

More