Фізичні основи організації квантових комп’ютерів

Отже, що ж це за таємна зброя така – КК? Дотепна ідея полягає у використовуванні для зберігання, передачі і обробки інформації істотно квантових властивостей речовини. В основному такі властивості проявляють об’єкти мікросвіту: елементарні частинки, атоми, молекули і невеликі згустки молекул, так звані кластери. (Хоча, звичайно, і в житті макросвіту квантова механіка виконує важливу роль. Зокрема, […]

Проблеми створення квантових комп’ютерів

Коли почався бум навколо квантових обчислень, фізики висловлювалися про це більше ніж скептично. Модель квантових обчислень не суперечить законам природи, але це ще не означає, що її можна реалізувати. Наприклад, можна пригадати створення атомної зброї і керований термоядерний процес. А якщо говорити про КК, треба відзначити одну дуже серйозну проблему. Річ у тому, що будь-яка […]

Задачі, які можна реалізувати на квантових обчисленнях

Відомо два приклади нетривіальних задач, в яких квантові обчислення (KО) дають радикальний виграш. Перший з них – задача розкладання цілих чисел на прості множники і, як наслідок, обчислення дискретного логарифма (ДЛ). Далі мова піде саме про ДЛ. Нехай у нас є поле обчислень за модулем простого числа. У ньому є первісні корені – такі обчислення, […]

Математичні основи функціонування квантових комп’ютерів

Класичний комп’ютер складається, грубо кажучи, із деякого числа бітів, з якими можна виконувати арифметичні операції. Основним елементом квантового комп’ютера (КК) є квантові біти, або кубіти (від Quantum Bit, qubit). Звичний біт – це класична система, у якої є тільки два можливі стани. Можна сказати, що простір станів біта – це множина з двох елементів, наприклад, […]

Типи квантових комп’ютерів

Строго кажучи, можна виділити два типи квантових комп’ютерів. І ті, і інші основані на квантових явищах, тільки різного порядку. Представниками першого типу є, наприклад, комп’ютери, в основі яких лежить квантування магнітного потоку на порушеннях надпровідності – Джозефсоновських переходах. На ефекті Джозефсона вже зараз роблять лінійні підсилювачі, аналого-цифрові перетворювачі, СКВІДи і корелятори. Відомий проект створення RISC-процесора […]

Передумови створення квантових ком’ютерів

Вже зараз існує безліч систем, в роботі яких квантові ефекти виконують істотну роль. Одним з найвідоміших прикладів є лазер: поле його випромінювання породжується квантово-механічними подіями – спонтанним і індукованим випромінюванням світла. Іншим важливим прикладом таких систем є сучасні мікросхеми – безперервне посилювання проектних норм приводить до того, що квантові ефекти починають виконувати в їх поведінці […]