Квантові числа

Для атома водню поняття „власний стан атома” і „стан електрона в атомі” еквівалентні, оскільки у ньому є тільки 1 електрон. Тому квантові числа в атомі водню однозначно характеризують як стан внутрішнього руху атома, так і стан електрона.

Формули та хвилі де Бройля

Французький фізик де Бройль виказав гіпотезу про існування глибокої аналогії між властивостями світла і речовини, припустивши, що подібно до світла речовина повинна володіти як корпускулярними, так і хвильовими властивостями. Зокрема, кожній мікрочастинці що рухається повинна відповідати хвиля довжиною: