Загальні відомості про друковані плати

image_1600

В приладах з радіо- та електричними пристроями слабких струмів широко застосовується друкований монтаж – нанесення на поверхню основи, виготовленої з ізоляційного матеріалу, тонких покриттів, що виконують функції провідників, роз’ємів, контактних деталей. Друкований монтаж відрізняється такими особливостями:

– плоским розміщенням провідників на ізоляційній основі;

– наявністю монтажних отворів /отворів, які призначені для за­кріплення виводів навісних електричних і радіоелементів/;

– наявністю контактних отворів /отворів в двосторонній платі, які призначені для електричного з’єднання провідників, розташованих з двох сторін ізоляційної основи чи в різних шарах багатошарової плати, з нанесенням металевого покриття на стін­ках отворів/;

наявністю контактних площадок /струмопровідних ділянок, призна­чених для приєднання об’ємних провідників чи виводів навісних елементів. При наявності монтажних отворів – це площадка нав­коло отвору, при відсутності отворів – площадка на кінці про­відника/ ;

– наявністю системи розміщення отворів, друкованих провідників та інших елементів – координатної сітки, необхідної для меха­нізації і автоматизації технологічних операцій по виготовленню і складанню друкованих плат.

Шари металу чи діелектрика, що нанесені на ізоляційну осно­ву, є друкованими елементами схеми /конденсаторами, котушками та інш./.

Сукупність друкованого монтажу і друкованих елементів на­зивається друкованою схемою. Ізоляційна основа з друкованим монтажем чи з друкованою схемою називається друкованою платою.

За основу друкованих плат беруть зазвичай листові фольговані матеріали, які являють собою пресований гетинакс чи склотекстоліт, облицьований з одного боку чи з двох боків мідною фольгою завтовшки 0,035 чи 0,05 мм. Найпоширеніші марки матеріа­лів наведено в табл. 1 [1]

По кількості шарів друковані плати можуть бути одношарови­ми і багатошаровими.

Зазвичай друковані плати виконуються з двостороннім друко­ваним монтажем – провідники розміщують з двох сторін. Переходи з однієї сторони плати на Іншу виконуються через металізовані отвори в платі /контактні отвори/. В основу технології виготовлення двосторонньої друкованої плати /ДДП/ покладено використання фольгованих діелектриків. Зараз для виготовлення ДДП застосовується комбінований метод, в який входять два способи: негативний і позитивний.

Технологічний процес отримання ДДП комбінованим негатив­ним способом складається з таких етапів: отримання заготовок і підготовка поверхні фольги; нанесення на плату захисного по­криття /фоторезиста/; отримання зображення друкованих провідни­ків експонуванням і проявленням; зняття незахищених ділянок фольги травленням; зняття фоторезиста з провідників; нанесення на основу захисного покриття; обробка отворів; гальванічна ме­талізація отворів і друкованих провідників; покриття друкованих провідників сплавом олово-свинець; механічна обробка контура плати.

Таблиця 1
Матеріал ГОСТ

ТУ

Товщина матері-алу, мм Товщина фольги,

мм

Гетинакс фольгований

ГФ-1-50

ГФ-2-50

ГФ-1-35

ГФ-2-35

ГОСТ

10315-78Е

1,0 – 3,0

1,5 – 3,0

1,5 – 3,0

1,5 – 3,0

50

50

35

35

Стеклотекстоліт

фольгований

СФ-1-35

СФ-2-35

СФ-1-50

СФ-2-50

СФ-1н-50

СФ-2н-50

ГОСТ

20316-78Е

0,8 – 3,0

0,8 – 3,0

0,5 – 3,0

0,5 – 3,0

0,8 – 3,0

0,8 – 3,0

35

35

50

50

50

50

Технологічний процес виробництва ДДП комбінованим позитив­ним .способом складається з таких етапів: отримання заготовок і підготовка поверхні фольги; нанесення на плату захисного покрит­тя /фоторезиста/; отримання зображення друкованих провідників експонуванням і проявленням; нанесення захисної лакової плівки; сверлення отворів та їх хімічне міднення; знищення захисної ла­кової плівки; електролітичне міднення отворів і провідників; нанесення кислотостійких сплавів; знищення фоторезиста; хімічне травлення фольги; освітлення провідникових покриттів; механічна обробка контуру друкованої плати.

Вимоги до основних технологічних операцій отримання друко­ваних плат визначені ГОСТ 23752-79; 23864-79; 23770-79 ; 23727-79; 23662-79; 23663-79; 23664-79; 23665-79.

В тому випадку, коли ДДП не задовільняє вимогам конструюван­ня, а саме, не дозволяє розмістити велику кількість навісних електрорадіоелементів в малому об’ємі, застосовують багатошарові друковані плати /БДП/.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *