Складальне креслення друкованих плат

04

Складальне креслення друкованої плати при мінімальній кіль­кості зображень повинно давати повну уяву про розташування і ви­конання всіх друкованих і навісних елементів та деталей. Складаль­не креслення виконують відповідно вимогам ГОСТ 2.109-73, з ура­хуванням вимог ГОСТ 2.413-72. Конструкції навісних елементів ви­креслюються у вигляді спрощених зображень, яким надається літерно-цифрове позиційне позначення відповідно електричній принципо­вій схемі, за якою виконують електричний монтаж плати /Додаток 2, рис. Д2.1 /. На складальному кресленні друкованої плати потрібно вказати номери позицій всіх складових частин, габаритні і приєднувальні розміри, мають бути відомості про способи приєднання на­вісних елементів до друкованої плати.

В технічних вимогах складального креслення повинні бути поси­лання на документи /ГОСТ, ОСТ/, які встановлюють правила підготов­ки та закріплення навісних елементів, відомості про припій.

Обов’язковим конструкторським документом, який додається до складального креслення друкованої плати, є специфікація, оформлена у вигляді таблиці за правилами ГОСТ 2.108-68. При записі в специфікацію складальних частин які є елементами електричної принципової схеми, в графі “Примітки” вказують літерно-цифрові позиційні позначення цих еле­ментів.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *