Розрахунок надійності оптоелектронних та електронних систем з урахуванням режимів експлуатації

Основними характеристиками надійності, що приймаються для описання ОЕА та ЕА, є ймовірність безвідмовної роботи Р(t), середній час напрацювання на відмову tср і інтенсивність відмов в системі lс . Вихідними даними для розрахунків є кількісний склад компонентів, що володіють різними надійносними характеристиками.

Для більшості ОЕС справедливі наступні допущення:

· ймовірність виникнення відмов не залежить від часу;

· інтервал часу між відмовами розподілений по експоненціальному закону;

· всі елементи працюють одночасно і відмова будь-якого з них призводить до відмови всього пристрою.

Нехай ЕОА складається з N блоків, в кожному з яких ni елементів з інтенсивністю відмов lj. В цьому випадку ймовірність безвідмовної роботи Рc(t) визначається відношенням:

clip_image002clip_image004, (4.57)

де – clip_image006 ймовірність безвідмовної роботи і-го блоку. Вираз (4.57) можна переписати у вигляді:

clip_image002[1]clip_image008, (4.58)

де lі – інтенсивність відмов і-го блоку, яка, в свою чергу дорівнює

clip_image010, (4.59)

В результаті отримаємо:

clip_image012. (4.60)

Особливості експлуатації ЕОА враховуються за допомогою поправочних коефіцієнтів таким чином:

clip_image014, (4.61)

де l – інтенсивність відмов в лабораторних умовах.

Поправочний коефіцієнт clip_image016 завжди більший одиниці. Фізично це значить, що при експлуатації в реальних умовах кількість відмов зростає. Коефіцієнт clip_image018 враховує вплив на ЕОА механічних факторів (вібрації, ударних навантажень), clip_image020 – кінематичних (температури, вологи), clip_image022– пониження атмосферного тиску.

Вплив електричного навантаження враховується коефіцієнтом clip_image024 навантаження, який дорівнює clip_image026, де H i Hн відповідно електричне навантаження в реальному і номінальному режимах.

В практичних розрахунках як правило приймають вірність наступного відношення:

clip_image028 , (4.61)

де clip_image030 і clip_image032 відповідно інтенсивності відмов в реальному і номінальному режимах. З урахуванням (4.61) формулу (3.59) можна переписати у вигляді:

clip_image034 , (4.62)

середній час напрацювання на відмову буде :

clip_image036, (4.63)

Якщо необхідний одночасний облік впливу декількох факторів, наприклад m, то кожен фактор враховується за допомогою поправочного коефіцієнта clip_image038. При цьому lj визначають за такою формулою:

clip_image040, (4.64)

Ймовірність безвідмовної роботи ЕОА і середній час напрацювання на відмову в цьому випадку відповідно рівні:

clip_image042, (4.65)

clip_image044 , (4.66)

Формули (4.65) і (4.66) дозволяють врахувати весь комплекс реальних умов експлуатації ЕОА та ЕА.

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Previous Story

Оцінка надійності резервованих систем

Next Story

Вивчення наявності періоду приробки

Latest from Конструювання