Способи подання чисел. Форма з фіксованою комою. Форма з плаваючою комою

Сигнали, як носії інформації, об’єднані у слова від 4 до 128...

Принципи логіко-часового кодування інформації

Логіко-часовий код –це код, який використовує одиничний норм...

Кодування інформації. Шторка та маркер

Фундаментальний принцип роботи оптоелектронного функціональн...

Системи числення (позиційна, непозиційна) та способи переведення з однієї системи в іншу

Системою числення (СЧ) називається система правил, які дозво...

Перемикальні функції

В результаті того, що сигнали в цифрових системах подаються ...

Двійково-десяткові коди (ДДК)

Найбільш широке розповсюдження в обчислювальній техніці отри...

Вісімкова і шістнадцяткова СЧ

Велика розрядність запису числа у двійковій СЧ зумовлює вико...

Переведення чисел з однієї СЧ в іншу

Вибір СЧ впливає на виконання алгоритмів і на структуру вузл...

Системи числення

Системою числення (СЧ) називають систему правил, які дозволя...