Застосування голографії

Подібно до того, як транзистор послужив відправним пунктом д...

Голографічна пам’ять

Чудовою властивістю оптичного комп’ютера з передачею з...

Синтез голограм

Опишемо метод. Припустимо, що об’єкт який освітлюється...

Ефективність тонких амплітудних голограм

Відхилення довжини хвилі світла та напряму відновлюючих пром...

Голографія. Отримання та відображення голографічних зображень

Голографія. Отримання та відображення голографічних зображен...

Спекл-інтерферометрія в дослідженнях рельєфу дифузних поверхонь

Спекл-інтерферометрія в дослідженнях рельєфу дифузних поверх...

Інфрачервоне випромінювання в методах неруйнівного котроля

Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання в методах неруйнівного котр...