Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення

Розроблено автоматизовану геоінформаційно-енергетичну систему медичного призначення, специфікою якої є інтегрування у ГІЕС біопроцесорного інтелектуального таймера-годинника (БПТГ). Це дозволяє створити систему, в якій користувач окрім переваг використання самого БПТГ, а саме: можливість отримання чіткої інформації про стан свого організму в будь-який момент часу (в тому числі і у критичні моменти), отримує ще і можливість її фіксування, зберігання у медичних закладах, отримання оперативної консультації лікаря.

На рис. 1.19 подана структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення.

Система працює таким чином. За допомогою металевої оболонки ВОЛЗ енергостанція подає живлення на всі компоненти пропонованої системи. За допомогою ВОЛЗ здійснюється обмін інформацією між центром керування оптико–електронною геоінформаційно–енергетичною системою, центрами керування, моніторингу та координації локальних рівнів, у яких в свою чергу відбувається обмін інформацією між обслуговуючими терміналами, а також комплектами користувача.

Існує кілька методів зв’язку БПТГ із центром керування, моніторингу та координації локального рівня [35- 39].

1. Через пристрій зв’язку з мобільним телефоном та терміналом – BLUETOOTH, IRDa (інфрачервоний порт). За допомогою такого методу зв’язку [41-44] інформація із БПТГ формується у вигляді короткого повідомлення у модулі формування повідомлення і дистанційним зв’язком надсилається за допомогою мобільного телефону-терміналу блока комплекту користувача через пристрої мобільного оператора на сервер центру керування, моніторингу та координації блока керування локального рівня. Центр прийому та обробки повідомлень за допомогою пристроїв мобільного оператору передає повідомлення на сервер центру управління, моніторингу та координації блоку керування локального рівня або за допомогою мобільного терміналу блоку керування локального рівня, або по волоконно-оптичних лініях зв’язку (ВОЛЗ) за допомогою модуля передачі повідомлень по Internеt мобільного оператора, що з’єднано через комутатор блока керування локального рівня із сервером центру керування, моніторингу та координації блока керування локального рівня. Там прийнята інформація зберігається у базі даних блока керування локального рівня, де відслідковується історія хвороби кожного пацієнта, аналізується лікарем та у разі необхідності надається невідкладна допомога. Лікар ідентифікує пацієнта за номером медичної картки, який записується у пам’ять БПТГ [40] і передається на сервер центру керування, моніторингу та координації блоку керування локального рівня при кожному повідомленні. При прийнятті повідомлення із номером картки перед лікарем відображується вся контактна інформація пацієнта та його історія хвороби. Лікар, володіючи інформацією про стан здоров’я пацієнта в конкретний момент часу та знаючи його безпосередній номер мобільного телефону, може вийти на зв’язок із пацієнтом, дати рекомендації щодо його подальших дій, кваліфіковано проконсультувати його щодо лікування, та, визначивши його координати, у разі необхідності направити до нього швидку медичну допомогу.

2. Через зовнішній порт блока комплекту користувача, що забезпечує безпосередній зв’язок між БПТГ та обслуговуючим терміналом. Обслуговуючі термінали – це прилади, що знаходяться у медичних закладах (лікарнях, аптеках) або інших багатолюдних установах, у якого існує два методи зв’язку із БПТГ: а) безпосередньо через зовнішній порт обслуговуючого терміналу, що під’єднується до зовнішнього порту блока комплекту користувача, б) за допомогою пристрою зв’язку з мобільним телефоном та терміналом блока комплекту користувача, що з’єднується дистанційним зв’язком (BLUETOOTH або IRDa) із мобільним терміналом обслуговуючого терміналу. Пацієнт з’єднує свій БПТГ через зовнішній порт блока комплекту користувача або за допомогою пристрою зв’язку з мобільним телефоном та терміналом безпосередньо із обслуговуючим терміналом, де на сервері обслуговуючого терміналу формується повідомлення про стан його здоров’я і відправляється по ВОЛЗ до серверу центру керування, моніторингу та координації локального рівня через комутатор обслуговуючого терміналу та комутатор блока керування локального рівня.

Там ці дані аналізуються лікарем і заносяться до бази даних пацієнта. При даному методі зв’язку існує недолік, а саме: лікар може не мати можливості невідкладно зв’язатись із пацієнтом (у разі відсутності номера мобільного телефону або його зміною). Тому такий метод пересилання даних підходить у випадку запланованої здачі аналізів, контролю над станом свого здоров’я, що фіксується та аналізується у історії хвороби пацієнта.

3. Через пристрій зв’язку BLUETOOTH, приймальний комплект якого під’єднано до персонального комп’ютера користувача, що має підключення до мережі або будь-якого комп’ютера загального користування (Internеt-салон тощо). За допомогою такого методу зв’язку інформація із БПТГ формується у вигляді електронного короткого листа у модулі формування повідомлення, за допомогою пристрою зв’язку з мобільним телефоном та терміналом потрапляє на приймальний комплект BLUETOOTH і через мережу ВОЛЗ потрапляє на сервер центру керування, моніторингу та координації локального рівня для подальшої обробки.

4. Комутатор блока комплекту користувача дозволяє підключати БПТГ до телефонної мережі, а також мережі Internеt. Тобто дозволяє передавати накопичені у собі дані через телефонну мережу (комутоване з’єднання DialUP, а також на факс), та через оптико-електронну мережу або традиційну мережу Internеt завдяки комутатору блока комплекту користувача, що встановлено з можливістю з’єднання по ВОЛЗ із сервером центру керування, моніторингу та координації блоку керування локального рівня.

Мережа таких регіональних центрів керування, моніторингу та координації створює глобальну АГІЕС віддаленого контролю стану здоров’я пацієнтів. Це відбувається у центрі керування геоінформаційно-енергетичною оптико-електронною системою, куди по ВОЛЗ поступає інформація різного призначення. Центр керування геоінформаційно-енергетичною оптико-електронною системою має доступ до документів центрів керування регіональних рівнів, може здійснювати повсякчасний контроль над роботою цих центрів щодо їх пацієнтів, проводити консультації та консиліуми лікарів (за допомогою пристрою для відеоконференцій блока керування геоінформаційно-енергетичною системою та пристроями для відеоконференцій блоків керування локальних рівнів).

Розроблена система повністю забезпечує себе усіма необхідними ресурсами, не потребуючи підтримки інших систем, тобто є цілком автономною та сумісною з іншими інформаційними та енергетичними мережами [35-39].

clip_image002

Рисунок 1.19 – Структурна та архітектурна організація геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення

В. П. КОЖЕМ’ЯКО, В. В. ДМИТРУК, Н. В. БЕЛІК

НАУКА І ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІД АБІТУРІЄНТА ДО АСПІРАНТА)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *