Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення

На сучасному етапі розроблена модель геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення як складова глобальної геоінформаційно-енергетичної системи. Специфікою розробленої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення є створення баз даних з метою обміну медичною інформацією для контролю над станом здоров’я людини та своєчасного і оперативного реагування на кризові ситуації [35-39].

АГІЕС система медичного призначення містить у своєму складі такі компоненти як комплект користувача, зображений на рис.1.12, що може використовуватись як у стаціонарних хворих, так і у індивідуальному використанні, що при задіянні обладнання мобільного оператора зв’язується із центром керування, моніторингу та координації локального рівня (район, місто, область), який показано на рис. 1.13.

clip_image002

Рисунок 1.12 – Комплект користувача

clip_image004

Рисунок 1.13 – Центр керування, моніторингу та координації локального рівня АГІЕС (район, місто, область)

Також в дану систему входять обслуговуючі термінали, які зображені на рис. 1.14, що підключені до цієї системи і знаходяться у медичних та інших багатолюдних закладах, за допомогою яких людина може вийти на зв’язок із системою та отримати термінову кваліфікаційну пораду лікаря.

Функцію оперативного керування над всією геоінформаційно-енергетичною системою біомедичного призначення виконує центр керування, моніторингу та координації системи, зображений на рис. 1.15. Тут знаходяться база даних, де зберігається історія хвороби кожного пацієнта, система моніторингу та координації, пристрій для проведення відеоконференцій [7, 8, 10, 17, 23].

clip_image006

Рисунок 1.14 – Обслуговуючий термінал

clip_image008

Рисунок 1.15 – Центр керування, моніторингу та координації АГІЕС

Одним із основних елементів системи є запатентований прилад (патент UA 46070 C2), так званий біопроцесорний таймер-годинник (БПТГ), що входить до складу комплекту користувача, зовнішній вигляд якого зображено на рис. 1.16 [40].

clip_image010

Рисунок 1.16 – Зовнішній вигляд БПТГ

ОЕ – операційний екран; ЗП – запам’ятовувальний пристрій

Завдяки йому можна більш достовірно проводити оцінку стану серцево-судинної системи, порушень мікроциркуляції в уражених хребетно-рухомих сегментах та ін.

На рис. 1.17 зображено багатофункціональний операційний екран, що має певні характеристики [31, 32, 36], виконаний на принципах око-процесора та являє собою двошарову структуру. Нижній шар (оптоелектронний індикатор) працює в режимі перемикання і являє собою набір оптоелектронних пар (світлодіод-фотодіод), необхідних для відображення відліків часу (годин, хвилин, секунд) температури та визначення положення світлового пера. Він також може використовуватися як датчик, який здатен поглинати відбите випромінювання від об’єктів, що досліджуються. Верхній шар виготовлений на рідкокристалічному індикаторі, неактивний стан якого прозорий, а в активному ступінь непрозорості дозволяє спостерігати нижній шар ОЕ. Індикатор верхнього шару являє собою матричну структуру. Він дозволяє відображати алфавітно-цифрову та графічну (пульсова хвиля, графіки зміни параметрів, гістограми і т. д.) інформацію. З урахуванням роздільної здатності екрана одночасно на верхньому шарі може бути відображено до трьох видів біомедичної інформації, приклад якої показано на рис. 1.17 [40].

При користуванні БПТГ насамперед необхідне налагодження пристрою на конкретного користувача, що досягається за рахунок введення інформації протягом певного періоду (декілька годин, доба, тиждень) в пам’ять БПТГ даних та встановлення середньодобових значень життєво важливих параметрів. Визначені величини фіксуються в пам’яті БПТГ та в залежності від значень встановлюються межі відхилення їх від норми відповідно до статистичних даних, що зберігаються в базі даних пам’яті БПТГ. Отримані значення параметрів та допустимі межі їх відхилення є поправками для автоматичного калібрування БПТГ.

clip_image012

Рисунок 1.17 – Приклад відображення біомедичної інформації на нижньому (а), та верхньому (б) шарах багатофункціонального оптоелектронного операційного екрана

Пристрій дозволяє аналізувати геодинаміку серцево-судинної системи, визначити оптимальну дозу і поєднання використовуваних медикаментозних засобів, прогнозувати хід патологічного процесу, визначити ступінь насичення кисню в крові. Принцип дії датчиків оснований на реєстрації відбитого від біотканини світлового потоку.

В разі критичного стану організму, крім індикації про порушення норми, визначаються необхідний лікувальний препарат, дози його вживання, а також формуються сигнали, які надходять до випромінювальної частини датчиків де утворюються серії світлових імпульсів, які стимулюють організм людини.

В. П. КОЖЕМ’ЯКО, В. В. ДМИТРУК, Н. В. БЕЛІК

НАУКА І ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІД АБІТУРІЄНТА ДО АСПІРАНТА)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *