Геоінформаційні системи. Термінологія

i5-small

Автоматизована геоінформаційно-енергетична система (АГІЕС) (automated geoinformation-energy system ) – це автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, доступ, відображення та розповсюдження просторово-координованих даних та забезпечення електроенергією необхідних складових системи, а також функціонально підтримується програмним, апаратним, інформаційним, нормативно-правовим, кадровим і організаційним забезпеченням.

Геоінформаційна система (geoinformation sysytem) – це автоматизована інформаційна система, яка забезпечує збирання, зберігання, обробку, доступ, відображення та розповсюдження просторово-координованих даних.

Геоінформація (geoinformation) – це координована інформація про геопростір і його об’єкти в цифровій формі, яка призначена як вихідний матеріал для моделювання геопростору в інтересах конкретного користувача, що використовує геоінформаційну систему.

Геопростір (geospatia) – це графічна оболонка Землі, що підлягає вивченню, відображенню, моделюванню в межах певної території, періоду часу, об’єктного складу, переліку та ступеня докладності його властивостей, які вказані користувачем геоінформації.

Голограма (hologram) – зареєстрована у голографії на фотопластинці інтерференційна картина, яка утворена двома когерентними пучками світла: один іде від джерела (опорний пучок) і віддзеркалюється від об’єкта, освітленого тим же джерелом (предметний пучок).

Динамічність геопростору (geospatial dynamics) – обумовлена його мінливістю і нерозривним зв’язком із часом. Ця обставина, з одного боку, дозволяє повідомляти як про минулі обставини простору, що розглядається, так і про майбутнє (у вигляді проекту, прогнозу). З іншого боку, вимагає фіксації моменту вивчення геопростору чи його складових.

Енергія (energy) – загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії.

Інформація (information) – це відомості про навколишній світ та процеси, що протікають в ньому, та сприймаються людиною або спеціальними пристроями.

Нанотехнологія (nanotechnology) – область фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем, протяжністю близько декількох нанометрів або часток нанометра.

Нейрокомп’ютер (neurocomputer) – це обчислювальна система з MSIMD архітектурою, в якій процесорний елемент однорідної структури спрощений до рівня нейрона, різко ускладнені зв’язки між елементами і програмування перенесено на зміну вагових коефіцієнтів зв’язків між обчислювальними елементами.

Нейрон (neuron) – клітина нервової системи, здатна до проведення нервових імпульсів.

Неперервність геопростору (geospatial continuity) – характеризується обов’язковою наявністю в кожній його точці будь-якого об’єкта геопростору; не існує „пустого” геопростору.

Нейроподібна мережа (neural network) – це паралельна зв’язна мережа простих адаптивних елементів, яка взаємодіє з об’єктами реального світу аналогічно біологічній нервовій системі.

Оптоелектроніка (optoelectronics) – розділ фізики та техніки, пов’язаний з перетворенням світлового випромінювання в електричний струм і навпаки.

Оптичний комп’ютер (optical computer) – це складна інформаційна система, у якій носії сигналів – фотони.

Протяжність геопростору (geospatial length) – характеризується територіальним обхватом – планети, півкулі, континентів, групи країн, країни, географічної провінції, одиниці адміністративно-територіального поділу, населеного пункту, його частини чи ін.

Структурність геопростору (geospatial structural) – проявляється в наявності та розташуванні об’єктів геопростору (в тому числі предметів, явищ і проявів процесів), що містяться і відбуваються в геопросторі на кожний конкретний момент часу.

Фотон (photon) – квант електромагніного поля, елементарна частинка, що є переносником електромагнітної взаємодії.

Штучний iнтелект ( piece intellect) – це сукупність автоматичних методів i засобів цілеспрямованої переробки iнформацiї вiдповiдно до досвіду, що набувається в процесі навчання, й адаптації при вирiшеннi рiзноманiтних задач.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *