БІБЛІЙНИЙ ВИМІР БАЗИ ЗНАНЬ ЛЮДСТВА

CoKu_Tau_4_planet

На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаганням підсилити технічними пристроями свою фізичну міць (промислова революція), людина, розробляючи і вдосконалюючи фізико-математичний апарат спершу формального опису, а потім і поповнення знань про природу, постійно шукала методи і засоби зміцнення свого інтелектуального самовираження. Це відбувалося по міру створення сучасної бази знань, її гармонійного взаємозв’язку із проблемами розвитку людського інтелекту. Це починали атланти, древні шумери, вавілоняни, єгиптяни та решта стародавніх цивілізацій з участю таких світочів людського генія, як Піфагор, Леонардо да Вінчі, Ньютон та інші [203, 204]. Це стало можливим лише через повне усвідомлення того, що таке База Знань людства, а також розробку методології, її розвитку і вдосконалення.

Пізнання світогляду людей – завдання нелегке не тільки через відсутність достовірних і детальних джерел, а й через складність вибору критеріїв трактування і встановлення ієрархії елементів зв’язків відносно знань. Людство розкривало безліч запитань і вирішувало безліч проблем, але кожна з них залишалася незавершеною, нерозкритою. Завжди виникали запитання: ЯК? ЧОМУ? ЗВІДКИ? ХТО? ЯКІ ПЕРЕДУМОВИ? ПЕРШОДЖЕРЕЛА? [205, 206]. Оскільки тексти Святого Письма і богословські твори були доступні лише обмеженому колу тодішнього суспільства, переважна більшість людей пізнавала християнське віровчення в колективній та індивідуальній молитві, а знання і грамотність були недоступними для більшості прошарків населення [207]. Погляд про створення світу Богом був обґрунтуванням переконання в незмінності світу, непорушності його основи.

Очевидно, що в хронологічному порядку рівень розвитку людської цивілізації, в першу чергу, визначався накопиченою на той час базою знань. Це і формулювало суспільно-продуктивні відносини, і надихало вірою на поступальний подальший розвиток цивілізації [207, 208].

Енергія – це внутрішня властивість матерії, яка впливає на неї, змушує її рухатися, змінювати форми. Матерія є носієм і провідником енергії, вона поглинає її і випромінює. Носії і провідники є первинними, вічними і нескінченними. Життя – це упорядкована Матерія й Енергія у біологічну систему, здатну відтворювати собі подібну при наявності третьої сили – Душі. Душа є породженням Духа Божого в таїнстві, і хоча на сьогодні відомо, що маса душі – 40 грам, зрозуміти це поняття до кінця, напевно, людям не вдасться. Душа змушує клітину ділитися і зберігає її структуру. Душа – це нематеріальна субстанція найвищого в ієрархії рівня Духа Божого. В Біблії у 26-му вірші читаємо: «І сказав Бог: створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою…» [203].

Сила Духа, яку генерує людина в стані боротьби, є тією енергією, що її споживає Творець. Таким чином, система Життя є логічно і математично завершеною. Це коло, що починається з Творця, ним і закінчується. Вирішення саме цих питань і проблем людина може знайти на сторінках Всесвітньої Бази Знань – Біблії.

Всесвіт і Земля, що у ньому знаходиться, – це єдине ціле [209]. Усе у світі взаємозалежне, тобто знаходиться і функціонує в межах Законів. Їх можна добре відслідкувати на таких реліктових першоосновах нашого життя, як світло і вода.

В 3-му вірші книги Буття: «І сказав Бог: Хай станеться «Свет» (прародитель світло). І став «Свет» (всесвіт)», розуміємо ідентичність походження понять «світло» і «світ», які в першоджерельному звучанні мови давньої Київської Русі, коли Київ приймав православ’я від Візантії, ототожнювались одним словом «свєт». В 4-му вірші «І відділив Бог Свет від Тьми», що означає, що відділив Бог наш всесвіт(галактику) від тьми (безконечності), що однозначно вказує на конечність нашої галактики. А в 5-му вірші: «І Бог «Свет» назвав «День», а «Тьму» назвав «Ніч». І був вечір, і був ранок, – день перший» [203]. Це означає, що Бог надав нашому Всесвіту космічний (власний) час – день, а нескінченності – тьму (ніч). Він зробив для нас (ночь — древньокиївське) ніч, і зробив нічим для нас, тут власне вказано, що повна нескінченність не підвладна людству, для нас вона є нічим. І тоді Біблійне слово «Вече» на древньоруському означало прийняття всіх законів; «и было утро» асоціюється з утробою, зачаттям, місцем зачаття усього сущого. І почався відлік нашого часу («день перший»). Це і є походження числового відліку і математики.

Як відомо, світло несе всю природну інформацію про джерело з якого воно вийшло, про всі матеріальні субстанції, через які воно пройшло і від яких воно відбивалося при своєму майже «нескінченному» в часі слідуванні через Космос. Тлумачення «нескінченності» в часі стосується відомого положення, яке засвідчується тим, що через мільйони світлових років після знищення від космічних вибухів або зникнення в «чорних дірках», закономірних в існуванні Всесвіту, прареліктове світло, залишаючи в собі всю природну інформацію і величезну енергію, може в будь-якій точці і в будь-який час, запрограмовані Творцем, творити нові світи, і подібні до нашого, згідно з віршами 1-10 Біблії, і так звані в літературі «паралельні світи».

Світло відбивається від предметів і потрапляє на сітківку ока. Потік вже перекодованих світлових хвиль проходить по зоровому нерву в мозок, в якому обробляється за ознаками, закодованими в підсвідомості. Програма мозку розкодовує і аналізує отриману інформацію, і будує зоровий образ. Основне джерело світла – це атоми, що генерують світло тільки у вигляді окремих квантів електромагнітного поля – фотонів. Кожен фотон сам по собі надзвичайно складний згусток хвиль, у формуванні якого бере участь безліч простих синусоїдних коливань – гармонік. Тому світлові потоки мають вигляд так званих хвильових пакетів. У свою чергу різні приймачі світла розщеплюють ці потоки на окремі групи хвиль, що взаємодіють з речовиною. Розрізняють первинні і вторинні хвилі, причому вторинні хвилі взаємодіють і між собою і з первинними хвилями, що утворюють у просторі складну інтерференційну структуру, у якій закодований зоровий образ. Прямий світловий потік несе в собі інформацію тільки про джерело світла. Відбитий світловий потік несе в собі інформацію про матерію, речовину від яких він відбився. Програма розпізнавання світлового потоку закладена Творцем в момент створення життя і на генетичному рівні передається з покоління в покоління [208].

Світло за своєю природою цілком незалежне від Сонця (вогонь, електричний струм). Лише з волі Божої воно зосередилось в небесних світилах, і то не все.

Із накопиченням знань щодо всіх світових законів і закономірностей фундаментальних напрямків розвитку наук квантова механіка та теорія відносності є основними факторами сучасного світогляду і формують енергозберігаючу суть розвитку інформаційно-енергетичних технологій [207, 209].

Особливою характерною відмінністю світла є те, що воно не втрачає власної енергії при переміщенні у просторі і часі, що дає йому можливість бути використаним у енергозберігаючих системах без будь-яких затрат. Використання сонячної енергії передбачає високий ступінь енергозбере-ження, структуризації, ефективності й дешевизни.

Поняття „комутаційна гнучкість”, „структура”, „систематизова-ність”, „рівень мікромініатюризації” або „інтегральне насичення”, а також „рівень енергетичного споживання на обробку одиниці інформації” також привели до потреби відтворення технічними засобами людського інтелекту [205]. Оптико-електронний (світловий) базис, очевидно в певній взаємодії з поняттям структурованості води, може стати стратегічним напрямком у створенні штучного інтелекту через око-процесорне сприйняття і максимально можливий біопроцесорний (водний) механізм обробки і формування процесів.

Ми звикли сприймати світло як хвилю, нематеріальну субстанцію, провідник Волі Божої. Аналогічну ситуацію ми маємо і з водними ресурсами. Вони, як і світло, несуть у собі звід законів (наприклад закон збереження енергії – ніщо не виникає з нічого і не перетворюється в ніщо). Глобалізація проблем людства призвела до такої проблеми, як вичерпність водних ресурсів. Але чи дійсно вода вичерпна? Її властивість трансформуватися у три стани і самоочищуватися зумовлює її циркуляцію у просторі: повертає її з земної поверхні в повітря, і з повітряного простору в надра землі. Хіба багато настільки простих сполук відомо людині з такими властивостями трансформації? Жодної. Та й зумовлює заглиблення у трактування Волі Божої через Біблію той факт, що вода як похідна водню здатна перебувати саме у трьох станах, а не в двох чи семи, а сама цифра 3 – священна. Ми, читаючи Біблію, не можемо не звернути увагу на те, що Бог ТРИєдиний: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух святий [203]. Водохрещення є таїнство, у якому віруючий, при ТРОЄкратному зануренні тіла у воду, із призиванням Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, відроджується від Духа Святого.

Самоочищення води проходить при зміні її станів: коли, наприклад, вона або перетворюється в пару і піднімається вгору, або коли тане лід і перетворюється в воду. Самоочищення проходить через структуризацію [210]. Структуризація – це упорядковане розміщення молекул у водному просторі. Наукою доведено, що вода – це рух не хаотично розташованих молекул, а рух упорядкованих кластерів [211], які мають властивість взаємного обміну молекулами і здатні до запам’ятовування. А, враховуючи трактування Біблії і принципи зародження води, стають зрозумілими і прийнятними її здатності приймати, обробляти і відтворювати інформацію – первинна інформація запрограмована у воді.

Що лежить в основі створення образного оптичного комп’ютера? Людина, через створення штучного інтелекту [205], прагне відтворити ознаки Волі Божої в своїй подобі, але це підвласно лише Богові. Можна стверджувати, що резерви в усвідомленості нерозкритості всієї інформації, що міститься наприклад в живому світовому океані, можуть дозволити людині зрозуміти всю сутність і значущість води як першоджерела Волі Божої – і вона зробить значний крок уперед в області створення образного оптичного комп’ютера.

Багато разів протягом життя ми спостерігаємо життєвий цикл води, її хвильовий рух, але дуже мало замислюємся над її сутністю [203, 212]. Хвильові рухи на поверхні води для нас явище звичне, але ці хвильові рухи оточують нас звідусіль. Вивчення природи показало, що нас з усіх сторін оточують різного роду хвильові рухи – хвилі на поверхні води, хвилі в повітрі, і що найважливіші наші органи чуття – наші очі і вуха – по суті є апаратами для виявлення деяких цілком визначених видів хвиль. Тобто людина, яка створена за «образом і подобою» свого Творця, з народження налаштована на те, щоб сприймати Його волю.

Хвильовий рух будь-якого середовища має місце в тому випадку, коли окремі частинки цього середовища, розміщені вздовж певної лінії, здійснюють в певній послідовності деякий повторювальний рух; розміщені вздовж цієї лінії частинки повинні при цьому здійснювати рух одна за одною так, щоб у цьому русі кожна частинка запізнювалася відносно сусідньої на деякий визначений проміжок часу. Тобто це є вияв структурованості в просторі і часі. Саме за таким принципом розповсюджуються хвилі і на ньому грунтуються знання таких дисциплін, як голографія, лазерна техніка зокрема, та й усієї оптоелектроніки в цілому.

В Біблії ми знаходимо теперішнє фізико-хімічне тлумачення першоматерії, в якій не було ще дії ніяких законів фізики та хімії. На сучасному рівні наших знань ми читаємо з Біблії, що спочатку Всевишній створив простір і праматерію в нескінченності, але без часу. Якщо розуміти під «Духом Божим» звід всіх законів Всесвіту, їх гармонійність і абсолютну самодостатність у всьому процесі творення та існування, то можна стверджувати, що, вочевидь, закони Божі і є основою теперішнього існування простору, часу і матерії [207]. Якщо взяти до уваги, що простір і час можуть бути і неперервними, і дискретними, то, квантуючи час світловим потоком, який несе інформацію, можна промоделювати всі процеси, що відбуваються у Всесвіті.

В Біблії, якій майже 6 тис. років, говориться в первинному перекладі про виділення «парів води», звідки ми можемо стверджувати, що закони Божі матеріалізувалися при появі продукту водяної пари – водню, який виділився в праматерії простору, – першого найпростішого елемента таблиці Менделєєва, що стало витоком науки сучасної хімії [1, 4]. Очевидно, що саме в кінці 2-го вірша Буття починається загальновідома основа реалізації законів сучасної хімії і фізики. А відповідно це і є першовитоком, запрограмованою послідовністю і логічною вершиною таких дисциплін, як матеріалознавство, програмування, мікропроцесорна техніка, енергетика тощо. Еволюція і можливість трактування Біблійних понять, розуміння Волі Божої привели до високого і стрімкого розвитку людського інтелекту. День перший творення закінчився введенням всесвітніх законів і зародженням Космосу нашого Всесвіту.

У шостому вірші «І сказав Бог: «Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою». Древньоєврейською твердь означає, щось твердо встановлене, звід небесний, небозвід. Почалося формування Зоряної системи, Космосу нашого Всесвіту з глибинним наповненням. Саме під час творення Космосу почалося виділення води як першоджерела Волі Божої. Відповідно це трактування у восьмому вірші підтверджено: «І назвав Бог твердь «Небо», і був вечір, і був ранок – день другий». Єдність світових океанічних вод підтверджується словами дев’ятого вірша «Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так» – з появою Землі Бог нагородив частину праматерії, давши їй воду. Всі підготовчі роботи закінчилися, сформувалася Земля. Всі процеси світотворення узагальнені у десятому вірші: «І назвав Бог суходіл «Земля», а місце зібрання води назвав «Море». І Бог побачив, що добре воно».

Воді належить величезна роль у природі. Справді, адже саме море стало першою ареною життя на Землі. В організмі людини вода складає основну масу: у тілі немовляти до 75, у дорослого 60%. Різні частини людського організму містять неоднакову кількість води: склоподібне тіло ока складається з води на 99%, у мозкові більше 90%, у крові її міститься 83%, у жировій тканині 29%, у кістяку 22% і навіть у зубній емалі 0,2%. Можна сміливо стверджувати, що мозок є середовищем пам’яті та ідентифікації, зв’язку людини з минулим, а отже – середовищем її життєдайного начала, основою її душі.

Багато сторіч люди не знали, що являє собою вода, і як з’явилася вона на планеті. До XIX століття люди не знали, що вода – хімічна сполука. Її вважали звичайним хімічним елементом. Після цього понад сто років всі й усюди вважали, що вода – сполука, описувана єдино можливою формулою H2O. У 1932 році світ облетіла сенсація: крім звичайної води у природі існує ще й важка вода. Молекула води складається з двох атомів водню (у множині, переважає перший елемент таблиці Мендєлєєва!, як і у передісторії виникнення світу «над водами») й лише одного атома кисню. У складі звичайної води H2O є невелика кількість важкої води D2O і зовсім незначна кількість надважкої води T2O. У природній воді на 1 000 молекул H2O припадає дві молекули D2O і на одну молекулу T2O – 1019 молекул H2O.

З накопиченням знань у всіх фундаментальних напрямках розвитку науки стала очевидною неможливість і навіть абсурдність спрощених поглядів на природу людського мислення, її інтелекту і усвідомлення. Поняття душі як живої субстанції, враховуючи те, що наш мозок складається більш ніж на дев’яносто відсотків з води, а також з біблійного твердження, що при творенні світу Дух Божий (звід всіх законів та закономірностей Всесвіту) носився над водами, означає, з урахуванням сучасної Бази Знань, те що вода має безмежну кількість рівнів структуризації, про які нам мало що відомо.

При цьому людина також різко реагує на зміну станів середовища, хоча діапазони зміни температур значно менші ніж для самої води.

Організм гине в більшості випадків, коли внутрішня температура тіла знаходиться в інтервалі від +42° до +44° С. Підвищення температури викликає потовиділення. Волога (фактично вода) виходить з організму. Якщо запаси вологи не поповнюються протягом тривалого часу, то механізми терморегуляції не витримують і організм гине.

Смертельне переохолодження може настати при температурі нижче -10° С. Якщо чинник холоду діє тривалий час, то захисні механізми виснажуються, і опір організму знижується. У тканинах знижується використання кисню і настає перенасичення ним крові, а кров циркулює як рідке середовище і, завдяки плазмі, перенесення кисню знижується, оскільки із зниженням температури щільність води (єдиний відомий науці елемент з такими властивостями) знижується, а при 4° С вона максимальна.

Саме вивчення характеристик води [211] показало, що трактування Біблійної бази знань є актуальним і необхідним. Найкращу структурованість води і її благодійний стан виявлено при звертанні до неї зі словами «любовь и благодарность». Поєднання цих слів показує нам любов Божу до людей, а слово «благодарность», ще раз показує недоліки перекладу при трактуванні біблійних понять. Ми звикли українською мовою трактувати його як вдячність, але старослов’янською «благодарность» – благо давать, фактично виражає добро, яке Бог посилає людям. При звертанні до води з такими словами її структура вибудовується у найкращий кристал і несе благодійну і лікувальну силу.

Людина все більше стверджується в думці, що на зміну неприродних електронних носіїв інформації приходить вік оптичних (фотонних) паралельних комп’ютерів, в яких, на відміну від чисельного керування і обробки, приходить вираження цих процесів як моделі людського мислення у вищій формі обробки за ознаками з використанням підсвідомого інтелектуального апарату нормального усвідомлення і інтелектуальної обробки як носіїв інформації, так і їх значимості і зв’язності.

Вік оптоелектронних інформаційно-енергетичних технологій дозволяє забезпечити інформативність людства так, як це відбувається в природі при передачі інформації від Сонця. Саме світло є абсолютно самодостатнім у всіх виразах людського буття, а інформація, яка в ньому закодована, допоможе сформувати ще не одну віху бази знань людства.

Ми можемо стверджувати, що саме глибина рівнів структуризації від початку творення Всесвіту згідно з біблійною базою знань робить воду основним носієм глобально-космічної інформації, через розвиток якої і стало можливе виникнення поняття живого (водного) інтелекту. Саме в такому контексті ми можемо назвати це поняттям душі, розуміючи реліктові водні субстанції як програмну реалізацію Волі Божої. Розуміючи водні ресурси як основу душі стає зрозумілим, чому душі не виявлено в тілі. Причому зовнішня температура 42° С не є критичною для тіла людини, але є критичною для стану людської душі.

Використовуючи енергетику світла, яке фактично єднає Всесвіт, можна створювати якісно нові інформаційні поля. А у поєднанні знань про першоджерела і провідники Волі Божої людство вийде на якісно новий, вищий рівень розвитку.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *