Геоінформаційні системи. Термінологія

Автоматизована геоінформаційно-енергетична система (АГІЕС) (automated geoinformation-energy system ) – це автоматизована інформаційна система, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, доступ, відображення та розповсюдження просторово-координованих даних та забезпечення електроенергією необхідних складових системи, а також функціонально підтримується програмним, апаратним, інформаційним, нормативно-правовим, кадровим і організаційним забезпеченням. Геоінформаційна система (geoinformation sysytem) – це автоматизована інформаційна система, яка забезпечує збирання, зберігання, […]

БІБЛІЙНИЙ ВИМІР БАЗИ ЗНАНЬ ЛЮДСТВА

На всіх етапах розвитку людської цивілізації поряд з намаганням підсилити технічними пристроями свою фізичну міць (промислова революція), людина, розробляючи і вдосконалюючи фізико-математичний апарат спершу формального опису, а потім і поповнення знань про природу, постійно шукала методи і засоби зміцнення свого інтелектуального самовираження. Це відбувалося по міру створення сучасної бази знань, її гармонійного взаємозв’язку із проблемами […]

Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення

Розроблено автоматизовану геоінформаційно-енергетичну систему медичного призначення, специфікою якої є інтегрування у ГІЕС біопроцесорного інтелектуального таймера-годинника (БПТГ). Це дозволяє створити систему, в якій користувач окрім переваг використання самого БПТГ, а саме: можливість отримання чіткої інформації про стан свого організму в будь-який момент часу (в тому числі і у критичні моменти), отримує ще і можливість її фіксування, […]

Структурна та архітектурна організація автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи науково-освітніх та бібліотечних ресурсів

Основуючись на викладеному вище матеріалі, була розроблена автоматизована геоінформаційно-енергетична система науково-освітніх та бібліотечних ресурсів для створення та розвитку централізованої бази знань, що дозволить виконувати тестування та оптимальне управління науково-освітніми та бібліотечними закладами [33, 34]. Така система реалізовуватиме в собі можливість використання її ділянок для інших задач інформаційно-енергетичного обміну, а також високу можливість масштабування та інтеграції […]

Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення

На сучасному етапі розроблена модель геоінформаційно-енергетичної системи біомедичного призначення як складова глобальної геоінформаційно-енергетичної системи. Специфікою розробленої геоінформаційно-енергетичної системи медичного призначення є створення баз даних з метою обміну медичною інформацією для контролю над станом здоров’я людини та своєчасного і оперативного реагування на кризові ситуації [35-39]. АГІЕС система медичного призначення містить у своєму складі такі компоненти як […]

Особливості створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи науково-освітніх та бібліотечних ресурсів

Основуючись на вищеописаному матеріалі, була розроблена геоінформаційно-енергетична система науково-освітніх та бібліотечних ресурсів для створення та розвитку централізованої бази знань, що дозволить виконувати оптимальне управління науково-освітніми та бібліотечними закладами [33, 34, 35]. Така система реалізовуватиме в собі можливість використання її ділянок для інших задач інформаційно-енергетичного обміну, а також високу можливість масштабування та інтеграції з іншими інформаційно-енергетичними […]

Принципи створення автоматизованої геоінформаційно-енергетичної системи

Розглянемо основні принципи створення АГІЕС, яка відповідала б зазначеним вимогам. Така система є синтезом та систематизацією відомих наробок в галузі геоінформаційних та енергетичних систем (мереж), а також інтегрування новітніх розробок для забезпечення якісного, швидкого та стабільного обміну інформацією. Створення системи пропонується на базі новітніх досягнень оптоелектронної техніки шляхом конструктивного поєднання середовищ передачі інформації та енергії, […]

Особливості проектування та класифікація автоматизованих геоінформаційно-енергетичних систем

При розгляданні двох відокремлених мереж – енергетичної та інформаційної – легко відзначити, що перша мережа є значно розповсюдженішою, ніж друга. Адже справді, вихід електричної мережі на сьогодні існує у приміщеннях практично всіх споруд. А на відміну від неї інформаційна мережа має вихідні порти далеко не у кожному приміщенні. Крім того, підключення до неї в наш […]

Аналіз сучасних технологій розвитку автоматизованих гео-інформаційних систем

Інформаційна революція, що відбулась всередині ХХ століття, значно піднімає інтелект людини завдяки бурхливому розвитку та накопиченню бази знань людства. Із плином часу об’єми знань та інформації зростають у геометричній прогресії, яка вимагає все більшого вдосконалення своїх знань, що в свою чергу вдосконалюватиме розроблені ними технології для забезпечення комфортної та продуктивної життєдіяльності. Протягом певного часу людство […]