Фотоніка

Default thumbnail

Вимушені квантові переходи. Коефіцієнти Ейнштейна для вимушеного випромінювання

Вимушені квантові переходи відбуваються під впливом зовнішніх збурень, як правило електромагнітного випромінювання. Ймовірність таких перходів пропорційна інтенсивності збурень. Ймовірність переходу з n

More