Спонтанне випромінювання. Коефіцієнти Ейншетйна для спонтанного випромінювання

Нехай маємо систему із двома енергетичними станами – Em i En. При переході з одного стану на інший електрон випромінює квант енергії: , , (*),

Вимушені квантові переходи. Коефіцієнти Ейнштейна для вимушеного випромінювання

Вимушені квантові переходи відбуваються під впливом зовнішніх збурень, як правило електромагнітного випромінювання. Ймовірність таких перходів пропорційна інтенсивності збурень. Ймовірність переходу з n на m за інтервал часу dt

Співвідношення між ймовірностями вимушеного і спонтанного випромінювання

Аnm – коефіцієнт Ейнштейна для спонтанних переходів; Вnm – коефіцієнт Ейнштейна для вимушених або індукованих переходів з поглинанням фотону; Вmn – коефіцієнт Ейнштейна для вимушених або індукованих переходів з випромінюванням фотону; Коефіцієнт Ейнштейна для вимушених переходів будуть рівними при невироджених системах.