Провідність напівпровідникових діодів

Напівпровідникові діоди — прилади, які мають односторонню провідність. Вона зумовлюється властивостями запірного шару на межі двох напівпровідників, один з яких має електронну провідність, а другий — діркову Виготовляють германієві, селенові, купроксні та кремнієві діоди. Германієвий діод типу Д302 в одному (прямому) напрямі при падінні напруги на ньому 0,25 В пропускає струм до 1 А, а в другому (зворотному) при напрузі 200 В — не більше 1 мА. Інакше кажучи, опір цього діода в прямому напрямі становить 0,25 Ом, а зворотному — 200 к0м.

Однак виявляється, що напівпровідникові діоди зберігають свої властивості односторонньої провідності лише у вузькому інтервалі температур (порядку — 60°С…+125°С). З підвищенням температури опір діода зменшується, а струм у зворотному напрямі швидко зростає.

Для встановлення закону зміни опору діодів у зворотному напрямі залежно від зміни температури на рис. 8-7 1 подано електричну схему. Селеновий S і германієвий G діоди закріплюють в електричній печі Р разом з термопарою Т, яка в поєднанні з гальванометром G0, проградуйованним в термометричній шкалі, служитиме вимірювачем температури.

clip_image002

Рис. 8-7 1.

Піч Р виготовлена з фарфорової трубки, на яку намотана нікелінова спіраль, вкрита шаром глини, розмішеної з азбестовою ватою. Кінці фарфорової трубки закриті слюдяними заслінками. Струм розжарення спіралі регулюють реостатом R2 від 0,2 до 0,5 А.

Потенціометром R1 підбирають струми І1 і І2 так, щоб вони не перевищували струми, допустимі для приладів mА1 і mА2.

Опір діода визначають із співвідношення:

clip_image004.

де U — напруга, що відповідає показам вольтметра V; І — струм через даний діод; Ra — внутрішній опір відповідного мікроамперметра.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *