Ефект холла в напівпровідниках

Сукупна дія магнітного і електричного полів істотно ускладню...

Дослідження температурної залежності електропровідності напівпровідників і визначення енергії активації

При відсутності зовнішніх полів носії струму в тілах, які пр...

Рентгеноспектральний аналіз

Основними напрямками рентгенівської спектроскопії є визначен...

Біполярний транзистор

Біполярний транзистор — напівпровідниковий прилад, який має ...

Провідність напівпровідникових діодів

Напівпровідникові діоди — прилади, які мають односторонню пр...

Вольт — амперна характеристика тунельного діода

При великих (1019…1021 см-3) концентраціях носіїв заряду, що...

Напівпровідниковий діод. p-n перехід

Елекгронно-дірковий (або р-п) перехід виникає при контакті н...

Фотоелектричні явища в напівпровідниках та характеристики напівпровідникового фотоелемента

Суттєва різниця електронного спектра металів і напівпровідни...