Енергія зв’язку ядер

До складу атомних ядер входить лише два види елементарних ча...

Електронні стани атомів, енергетичні стани молекул і кристалів

У 1928-1930 р. була закінчена квантова теорія випромінювання...

Заряд електрона. Метод магнетрона

Більшість методів вимірювання питомого заряду електрона засн...

Іонізуюче випромінювання. Фотоемульсійний метод

Доки частинка летить у вакуумі і ні з чим не взаємодіє, її н...

Визначення лінійного коефіцієнта ослаблення і енергії гамма-квантів у свинці

Проходячи через речовину, g-кванти рухаються з швидкістю сві...

Визначення активності джерела b-випромінювання

Процес самовільного перетворення нестійких ізотопів одних хі...

Визначення втрат енергії a-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі

Явище a–розпаду було відкрите в результаті вивчення природно...