Переваги і недоліки ємнісних вимірювальних перетворювачів

Перевагами ємнісних вимірювальних перетворювачів є: висока чутливість; велика роздільна здатність при малих значеннях вхідного сигналу; простота конструкції, малі габарити і маса; незначна величина сили притягання між пластинами конденсатора, яку необхідно подолати при переміщенні рухомих пластин, що визначається співвідношенням

image002

де х – вимірюваний параметр давача; відсутність рухомих струмознімальних контактів; висока швидкодія, тому що ємнісні вимірювальні перетворювачі є практично безінерційними елементами з передаточною функцією image004, оскільки частота напруги живлення давача на два порядки перевищує частоту вхідного вимірюваного сигналу.

До недоліків ємнісних вимірювальних перетворювачів потрібно віднести порівняно низький рівень потужності вихідного сигналу; нестабільність характеристик при зміні параметрів зовнішнього середовища; вплив шкідливих ємностей.

Для зменшення втрат потужності вихідного сигналу використовують узгодження навантаження з внутрішнім опором схеми. Реактивний опір навантаженння вибирають рівним за величиною і зворотним за знаком внутрішньому опору давача, тобто налаштовують схему в резонанс.

Для уникнення похибок, що викликаються зміною параметрів зовнішнього середовища (температури, вологості), елементи ємнісного давача виготовляють зі сплавів з малим температурним коефіцієнтом розширення і застосовують герметизацію давача, що, в свою чергу, знищує вплив шкідливих ємностей, якщо герметичний корпус виконується у вигляді екрану.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *