Фізичні явища, що використовуються в ВП

При створенні ВП можна використовувати будь-які фізичні явища. Задача полягає в розробці на їх основі принципів дії перетворювачів і доведення їх до конкретних методів і конструкцій, що забезпечують, в першу чергу, необхідні метрологічні характеристики в заданих умовах застосування. В наш час розробляються банки фізичних явищ і ефектів, на підставі яких можна утворювати нові і модернізувати вже існуючі засоби і методи вимірювань.

Принцип дії параметричних перетворювачів полягає в перетворенні неелектричних вхідних величин в параметри електричного кола: опір R, індуктивність L, ємність С, взаємоіндукція М. Для живлення цих перетворювачів потрібні зовнішні джерела. До параметричних перетворювачів відносять резистивні, індуктивні, трансформаторні і ємнісні перетворювачі. Їх широко використовують для перетворення неелектричних величин (переміщення, зусилля, тиску, температури і інших) в величини, що відносяться до електричного кола (напругу, струм, частоту і інші).

Генераторні перетворювачі перетворюють вхідні величини в е.р.с. Вони не потребують енергії додаткових джерел живлення, оскільки перетворюють енергію вхідного сигналу в вихідний сигнал. Найбільше застосування в СУА отримали індукційні, термоелектричні, п’єзоелектричні, фотоелектричні перетворювачі.

Існує ряд перетворювачів, які можуть бути і параметричними, і генераторними. До них відносяться фазові і частотні перетворювачі. Фазові перетворювачі (фазообертачі) перетворюють вхідну величину в фазовий зсув вихідного змінної напруги. Фазовий зсув відраховується від опорної напруги, в якості якої найчастіше приймається напруга живлення. Використовуються фазові перетворювачі для вимірювання як електричних, так і неелектричних величин.

Частотні перетворювачі розподіляються на позиційні і коливальні. Позиційні частотні перетворювачі мають зазвичай укріплений на осі ротора об’єкта профільований диск, який при своєму обертанні модулює сигнал в колі параметричного перетворювача або генерує сигнал у вихідному колі. В коливальних частотних перетворювачах використовуються властивості коливальних систем різної фізичної природи.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *