Будова виконавчих двигунів постійного струму

Одна з головних вимог до виконавчих двигунів – швидкодія (малоінерційність). При подачі керуючого сигналу на відповідну обмотку виконавчого двигуна якір починає обертатися і, розганяючись, через якийсь час досягає встановленої частоти обертання. Час розгону якоря двигуна визначається електромеханічними процесами, обумовленими перехідним процесом. Для кількісної оцінки швидкодії виконавчого двигуна використовують електромеханічну постійну часу, що являє собою час […]

Електромагнітні муфти

Передачу обертального моменту з ведучого вхідного валу (найчастіше валу привідного двигуна) на співосьовий, який ведеться, вихідний (вал привідного механізму, механічного завантаження) здійснюють за допомогою муфт. Класифікація муфт подана на рис. 3.2. Першою класифікаційною ознакою служить керованість муфт, потім – вид енергії керування, далі – характер зв’язку вхідного і вихідного валів і, нарешті, – принцип керування.

Силові електромагніти

У попередніх главах уже розглядалися електромагніти, які використовуються як складова частина електромагнітних реле і контакторів. У даній главі будуть розглянуті загальні питання класифікації електромагнітів, їхнього розрахунку, конструювання, застосування в якості виконавчих елементів систем автоматики. Класифікація електромагнітів. В залежності від виду струму в обмотці електромагніти поділяють на електромагніти постійного і змінного струму; від швидкості спрацьовування – […]

Виконавчі пристрої

Виконавчі пристрої в системах автоматики призначені для приведення в дію різноманітних регулювальних органів, що безпосередньо впливають на об’єкт керування з метою досягнення вихідним розміром цього об’єкту необхідного значення. Існує велика розмаїтість регулювальних органів: для зміни подачі рідин і газів у трубопроводах установлюються заслінки, клапани, шибери і крани; у підйомно-транспортних пристроях це різноманітні контактори, муфти, гальма, […]

Електромагнітні пропорційні елементи керування

На відміну від електромагнітних релейних пристроїв електромагнітні пропорційні елементи керування (ЕМПЕК) відносяться до пристроїв безперервної дії, у яких вихідний параметр (переміщення) змінюється пропорційно вхідному (електричному сигналу). Ці елементи, як і звичайні електромагнітні механізми, в залежності від характеру МРС і потоку поділяються на такі групи: – нейтральні ЕМПЕК постійного струму, дія яких залежить від сили цього […]