Зміни вторинної напруги трансформатора

З рівняння напруги для вторинної обмотки трансформатора (2.1.14) випливає, що зі зміною струму навантаження І2 напруга на виході трансформатора U2 також змінюється, що обумовлено головним чином зміною падіння напруги jI2x2 та І2r2. Зміна вторинної напруги U2 при переході трансформатора від режиму холостого ходу до режиму навантаження виражають в процентах від номінальної напруги, за яку в трансформаторі приймають напругу холостого ходу U20:

DU% = image002

З точністю, необхідною для практичних розрахунків, DU% представимо у вигляді

DU% = b(uк.а cos j2 + uк.р сos j2), (2.1.34)

image006

Рис.2.1.6. Зовнішня характеристика трансформатора

де uк.а = uк cos jк – активна складова напруги короткого замикання ; uк.р = uк sin jк – реактивна складова напруги короткого замикання; j2 – кут зсуву фаз між струмом навантаження І2 та напругою U2.

Зміна вторинної напруги [див.(2.1.34)] залежить не тільки від величини навантаження b, але й від її характеру, тобто коефіцієнта потужності cosj2.

Залежність напруги на виході трансформатора від струму навантаження U2=f(I2), зображена графічно, називається зовнішньою характеристикою трансформатора (рис.2.1.6). Для побудови цієї характеристики скористаємося формулою

U2* = 1 – 10-2DU%, (2.1.35)

або з урахуванням (2.1.34)

U2* = 1 – b×10-2(uк.а cos j2 + uк.р sin j2), (2.1.36)

де U2* = U2/U20 – напруга на виході трансформатора в відносних одиницях.

При змінах навантаження в номінальних межах (b £ 1) зовнішні характеристики трансформатора прямолінійні.

При суто активному навантаженні (cos j2 = 1) зовнішня характеристика ледь-ледь нахилена до осі абсцис, при активно-реактивному навантаженню (cosj2 < 1) нахил зовнішньої характеристики збільшується.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *