Призначення і принцип дії трансформатора

Трансформатор – це електромагнітний статичний перетворювач з двома або більше нерухомими обмотками, які перетворюють параметри змінного струму: напругу, струм, частоту, кількість фаз. Можливе також використання трансформаторів для перетворення синусоїдального змінного струму в несинусоїдальний. Переважне використання в електричних пристроях отримали силові трансформатори, що перетворюють напругу змінного струму при незмінній частоті. Трансформатори для перетворення не тільки напруги […]

Пристрій трансформаторів

Головні частини трансформаторів – обмотки та магнітопровід. Магнітопровід складається із стержнів і ярм. На стержнях розташовують обмотки, а ярма необхідні для з’єднання магнітопроводу в замкнену систему. Для виготовлення магнітопроводів трансформаторів використовують тонколистову електротехнічну сталь. При частоті змінного струму 50 Гц використовують листки (полоси) товщиною 0,5 або 0,35 мм. При частотах 400 Гц та вище використовують […]

Основні співвідношення в трансформаторі

При роботі трансформатора з під’єднаним до затискачів вторинної обмотки опором Zн (рис.2.1.3.а) в його первинній обмотці проходить струм І1, а у вторинній обмотці – струм І2. Протікаючи через обмотку, ці струми утворюють відповідно МРС первинної F1 = І1w1 та вторинної F2 = І2w2 обмоток. Діючи разом, МРС наводять в трансформаторі головний магнітний потік Ф, що […]

Втрати та ККД трансформатора

В процесі роботи трансформатора під навантаженням частина активної потужності Р1, що надходить в первинну обмотку з мережі, розсіюється в трансформаторі на покриття втрат. В результаті активна потужність Р2, що надходить в навантаження, виявляється меншою потужності Р1 на величину сумарних втрат в трансформаторі åР: P1 = P2 + åP

Дослідження холостого ходу та короткого замикання

Дослідження холостого ходу проводять в наступній послідовності: первинну обмотку вмикають в джерело на номінальну напругу, а вторинну обмотку залишають розімкненою. При цьому струм в первинній обмотці І0, а у вторинній обмотці І2 = 0 (рис.2.1.5,а).

Зміни вторинної напруги трансформатора

З рівняння напруги для вторинної обмотки трансформатора (2.1.14) випливає, що зі зміною струму навантаження І2 напруга на виході трансформатора U2 також змінюється, що обумовлено головним чином зміною падіння напруги jI2x2 та І2r2. Зміна вторинної напруги U2 при переході трансформатора від режиму холостого ходу до режиму навантаження виражають в процентах від номінальної напруги, за яку в […]

Трансформатори для випрямних пристроїв

Рис.2.1.9. Схема силового трансформатора і графіки ЕРС і струму при однофазному однонапівперіодному випрямленні Головний елемент випрямного пристрою – силовий трансформатор. Особливість роботи такого трансформатора обумовлена наявністю у його вторинному ланцюзі діодів – напівпровідникових елементів, що володіють провідністю в одному напрямку.

Автотрансформатори

Автотрансформатор на відміну від трансформатора має одну обмотку, частина витків якої належить одночасно первинному і вторинному ланцюгам. На рис.2.1.10,а зображена схема понижуючого трансформатора, в якому ділянка аХ – загальна частина витків зі струмом І12.

Пік-трансформатори

Пік-трансформатори використовуються для перетворення синусоїдальної напруги в імпульси пікоподібної форми. Такі імпульсні напруги з крутим фронтом необхідні для керування тиристорами або іншими напівпровідниковими або електронними пристроями.

Імпульсні трансформатори

В електронних пристроях для узгодження повних опорів, зміни знаку і амплітуди імпульсів, а також для розмноження імпульсів використовують імпульсні трансформатори. Однією з головних вимог, що пред’являються до імпульсних трансформаторів, – мінімальне спотворення форми трансформуючих імпульсів.

Помножувачі частоти

Трансформаторні пристрої, що складаються з магнітопроводів і обмоток, можна використовувати для помноження частоти змінного струму, тобто збільшення частоти в певну кількість раз. Практичне використання отримали подвоювачі і потроювачі частоти.

Стабілізатори напруги

Стабілізатори напруги призначені для підтримання практично незмінної напруги на вході яких-небудь пристроїв автоматики, чутливих до коливань напруги мережі U1. Головний показник роботи стабілізатора напруги – коефіцієнт стабілізації по напрузі, що показує, в скільки раз відносна зміна напруги на виході стабілізатора (DUст/Uст) менша відносної зміни напруги на його вході (DU/U1): кст = (DU/U1) : (DUст/Uст), (2.2.1) […]