Тихохідний редукторний двигун реактивного типу

Редукторні двигуни досить різноманітні як за пристроєм, так і за принципом дії. Їх особливістю являється те, що вони працюють не на першій (головній), а на вищих гармоніках обертового магнітного поля, частота обертання яких в просторі значно менша частоти обертання першої гармоніки цього поля.

image002

Рис. 7.5. Магнітна система редуктивного двигуна реактивного типу.

Розглянемо редукторний двигун реактивного типу. На рис.7.5 представлена магнітна система такого двигуна. Статор і ротор двигуна набирають з ізольованих листів електротехнічної сталі, в яких роблять відкриті пази (на рисунку пази напівкруглі, в реальних двигунах вони прямокутні). В пазах статора розташовують трифазну (оба двохфазну) обмотку, яка створює обертове магнітне поле. Число зубців статора Z1=8 (позначені 1,…,8), а ротора Z2=10 (позначені image004). В загальному випадку різниця Z2-Z1 повинна бути рівна парному числу.

Розглянемо спрощено, без розкладання поля на вищі гармоніки, принцип дії редукторного двигуна. Припустимо, що потік статора обертається за часовою стрілкою і в розглядаючий момент напрямлений по вісі image006, яка проходить через зубці статора 1 і 5. Ротор при цьому займає положення, що відповідає мінімальному магнітному опору на шляху потоку; його зубці image008 розташовуються проти зубців статора 1 і 5. В слідуючий момент часу магнітний потік, повернувшись на одну зубкову поділку статора, що відповідає куту a1=3600/Z1, буде напрямлений по вісі.

Ротор, намагаючись зайняти положення, при якому опір потоку був би мінімальним, також обертається на деякий кут a2, так що під зубцями статора 2 і 6 розташуються зубці ротора image010. При цьому кут повороту ротора a2 буде менший кута повороту магнітного потоку статора a1 на величину 3600/Z2.:

a2 = 3600/Z1 – 3600/Z2. (7.4)

Для конструкції, представленої на рис.7.5, кут повороту ротора

a2 = 3600/8 – 3600/10 = 90.

Таким чином, при повороті потоку статора на 3600 (на вісім зубкових поділок статора) ротор повернеться лише на 720, тобто ротор двигуна буде обертатися з частотою, в п’ять (360/72=5) разів меншою частоти обертання потоку сатора.

В загальному випадку частота обертання ротора

image012 (7.5)

де р – число пар полюсів обмотки статора.

Наприклад, якщо обмотка статора двигуна (рис.7.5) має 2р=2 полюса і ввімкнена в мережу з частотою f1=50 Гц, то частота обертання ротора

image014об/хв.

Як правило, реактивні двигуни з зубчатим ротором виготовляють на малі частоти обертання. Наприклад, при f1=50 Гц, 2р=2, Z1=198; Z2=200 частота обертання ротора

image016об/хв.

Таким чином, при живленні від мережі промислової частоти розглядаючий двигун дає можливість без будь-яких додаткових пристроїв (редукторів) отримати невеликі частоти обертання. Саме завдяки цій властивості двигуни називають редукторними.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *