Синхронний тахогенератор

Конструктивно синхронний тахогенератор являє собою однофазний синхронний генератор невеликої потужності з ротором, який збуджується постійними магнітами. Завдяки збудженню постійними магнітами в синхронному тахогенераторі немає ковзаючих контактів, що вигідно відрізняє його від тахогенератора постійного струму. В процесі роботи тахогенератора в обмотці статора наводиться ЕРС.

Етг = 4,44f1w1kw1Ф = 4,44(pn/60)w1kw1Ф = kn, (5.18)

де f1 = pn/60 – частота ЕРС, наведеної в обмотці статора, Гц; w1 – число витків в обмотці статора; kw1 – обмоточний коефіцієнт; Ф – головний магнітний потік, Вб; k – постійний коефіцієнт; n – частота обертання ротора, об/хв.

З виразу (5.18) випливає, що ЕРС тахогенератора пропорційна частоті обертання. Але з зміною частоти обертання ротора змінюється і частота вихідної напруги.

Реактивні опори залежать від частоти змінного струму:

xL º f1; xC º 1/f1,

тому вплив частоти обертання ротора тахогенератора на частоту ЕРС приводить до змін повного опору як обмотки статора, так і зовнішнього кола (навантаження). В підсумку вихідна характеристика синхронного тахогенератора Uтг = f(n) стає нелінійною. При цьому з’являється похибка, що понижує точність роботи тахогенератора. Вказаний недолік дещо обмежує використання синхронних тахогенераторів в системах автоматики. Але вони все ж використовуються досить широко, так як при малих габаритах мають значну за величиною потужність на виході.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *