Принцип дії синхронного генератора

Синхронні генератори в залежності від типу обмотки статора можуть бути одно-, двох- і трифазними. Найбільше розповсюдження отримали трифазні генератори. На рис. 5.4 зображена електромагнітна схема такого генератора. Трифазна обмотка статора складається з трьох однофазних обмоток, рівномірно розподілених по статору і зсунутих в просторі на 1200 відносно один одного (рис. 5.4). Завдяки первинному двигуну, в якості якого використовуються турбіни (парові або гідравлічні), двигуни внутрішнього згорання або електродвигуни, ротор генератора приводиться в обертання з частотою n1.

image002

Рис.5.4. Електромагнітна схема синхронного генератора

Магнітне поле ротора, створене постійним струмом, підведеним на зажими И12 обмотки збудження, перетинає провідники обмотки статора і наводить в її фазах ЕРС image004 однакової величини і частоти, але зсунуті по фазі на 1200 відносно один одного. Частота наведеної ЕРС пропорційна частоті обертання ротора.

При підключенні до виводів С1, С2 і С3 обмотки статора навантаження (споживача енергії) Zн в колі генератора з’являться струми image006. Таким чином, синхронний генератор, споживаючи енергію первинного двигуна, віддає електричну енергію змінного струму.

ЕРС фази обмотки статора визначається виразом

Е1 = 4,44f1kw1Фw1, (5.3)

де kw1 – обмоточний коефіцієнт обмотки статора; Ф – обертовий магнітний потік ротора; w1 – число витків фази обмотки статора.

Обмотки статора синхронних машин роблять розподіленими з укороченим кроком, що сприяє зменшенню амплітуди вищих гармонік в кривій ЕРС, що наводиться в обмотці статора.

Величина лінійної ЕРС на виході синхронного генератора Ел залежить від схеми з’єднання фазних обмоток статора: при з’єднанні в зірку Ел=image008Е1; при з’єднанні в трикутник Ел1.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Previous Story

Головні рівняння. Векторні діаграми.

Next Story

Конструкція синхронних генераторів

Latest from Синхронні машини

Default thumbnail

Синхронні генератори

Синхронними машинами називаються електричні машини змінного струму, у яких магнітне поле, створене