Однофазні синхронні двигуни типу ДСД і ДСДР

Однофазний синхронний двигун з екранованими полюсами типу ДСД (рис. 7.12) складається з явнополюсного статора 1 з однофазною обмоткою 2 трансформаторного типу. Полюси статора розділені повздовжнім пазом на дві рівні частини, причому в одній з них на кожному полюсі розташовані короткозамкнені (екрануючі) витки 3. Призначення цих витків – створювати зсув в часі магнітних потоків екранованої і неекранованої частин полюсів, необхідний для отримання в двигуні обертового поля. Ротор 4 складається з декількох дисків (як правило, шести-семи), насажених на вал товщиною по 0,4 мм, виконаних з магніто-твердого матеріалу. Кільцевий обід в дисках дозволяє отримати асинхронний і гістерезисний моменти, необхідні для пуску і роботи двигуна. Діаметральна перемичка забезпечує отримання реактивного моменту. Таким чином, в двигуні створюється три обертових моменти: асинхронний (від вихревих струмів), реактивний і гістерезисний. При пуску двигуна на ротор діють два моменти: гістерезисний і від вихревих струмів. По закінченню процесу пуска ротор втягується в синхронізм і обертається з незмінною синхронною частотою під дією реактивного і гістерезисного моментів.

image002

Рис. 7.12. Однофазний синхронний двигун з екранованими полюсами.

Обертання ротора двигуна можливе лише в одну сторону: від неекранованої частини полюса до екранованої. Вал двигуна пов’язаний з редуктором, який знижує частоту обертання. Ротор з редуктором укладений в герметичний корпус. Механічна потужність двигуна не перевищує 14 мкВт. Зовнішній вигляд двигуна типу ДСД представлений на рис. 7.13, де 1 – магнітопровід, 2 – редуктор, 3 – обмотка збудження.

image004

Рис. 7.13. Зовнішній вигляд двигуна типу ДСД.

Крім двигунів ДСД випускаються реверсивні синхронні двигуни з екранованими полюсами типу ДСДР, у яких короткозамкнені витки замінені котушками з виведеними кінцями. Котушки розташовують на обох частинах кожного полюса. Всього котушок чотири. Замикаючи ту чи іншу пару екрануючих котушок, можна змінювати напрямок обертання ротора електродвигуна.

Двигуни ДСД і ДСДР мають низькі енергетичні показники (ККД, cosj1) при порівняно великих габаритах і вазі. Але завдяки простоті конструкції і технологічності їх виготовляють в великих кількостях і широко використовують в пристроях автоматики і вимірювальній техніці. Їх часто використовують для приводу деяких стрічкопротяжних механізмів.

Двигуни ДСД і ДСДР призначені для роботи від мережі промислової частоти (50 Гц) напругою 12, 24, 36, 127 і 220 В.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики” частина 2

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *