Дослідження трифазно магнітоелектричної синхронної машини

Мета роботи: дослідження трифазної явнополюсної, магнітоелек...

Магнітне поле синхронного генератора при холостому ході і при навантаженні. Реакція якоря

Якщо синхронний генератор працює в режимі холостого ходу, то...

Синхронні генератори

Синхронними машинами називаються електричні машини змінного ...

Конструкція синхронних генераторів

Будь-яка синхронна машина складається з двох головних частин...

Принцип дії синхронного генератора

Синхронні генератори в залежності від типу обмотки статора м...

Головні рівняння. Векторні діаграми.

При роботі генератора магнітні потоки збудження Фз, якоря Фа...

Синхронний тахогенератор

Конструктивно синхронний тахогенератор являє собою однофазни...

Принцип дії трифазних синхронних двигунів

При вмиканні в мережу трифазної обмотки статора в синхронній...

Пуск синхронних двигунів

Істотним недоліком синхронних двигунів являється відсутність...

Електромагнітний момент синхронного двигуна

Електромагнітний момент (Н·м) синхронного двигуна з явнополю...

Робочі характеристики синхронних двигунів

Робочі характеристики синхронного двигуна (рис. 6.7) являють...

Синхронні двигуни з постійними магнітами

Синхронний двигун з постійними магнітами відрізняється від д...

Принцип дії і пристрій реактивного двигуна

Реактивний двигун, на відміну від розгляненого (див. гл. 6) ...

Обертовий момент реактивного двигуна

Обертання ротора реактивного двигуна відбувається під дією р...

Тихохідний редукторний двигун реактивного типу

Редукторні двигуни досить різноманітні як за пристроєм, так ...

Гістерезисний двигун

Робота гістерезисного двигуна полягає на дії гістерезисного ...

Однофазні синхронні двигуни типу ДСД і ДСДР

Однофазний синхронний двигун з екранованими полюсами типу ДС...

Крокові виконавчі двигуни

В наш час в схемах автоматики поряд з автоматичними системам...

Робота сельсинів в індикаторній схемі

Найпростіша індикаторна схема синхронного зв’язку для дистан...

Сельсини

В сучасній техніці часто виникає необхідність в синхронізаці...

Головні поняття електромашин

Електромашинними перетворювачами називаються електричні маши...

Електромашинні перетворювачі двигун-генераторного типу

Електромашинні перетворювачі двигун-генераторного типу Елект...

Одноякірні перетворювачі

Одноякірні перетворювачі В одноякірному перетворювачі двигун...