Переваги і недоліки потенціометричних вимірювальних перетворювачів

До переваг розглянутих потенціометричних вимірювальних перетворювачів можна віднести:

простоту конструкції, малі габарити і масу; можливість отримання лінійних статичних характеристик з високою точністю; стабільність характеристик; можливість роботи на змінному і постійному струмах; малий перехідний опір; низький температурний коефіцієнт опору (ТКО).

Недоліками цих елементів потрібно вважати:

наявність контакту ковзання, який може стати причиною відмови внаслідок окислення контактної доріжки, перетирання витків або відхилення ковзунка; похибка в роботі за рахунок навантаження; порівняно невеликий коефіцієнт перетворення і високий поріг чутливості; наявність шумів; схильність до електроерозії під дією імпульсних розрядів; обмеженість швидкості лінійного переміщення або обертання (до 100…200 об/хв) струмознімача внаслідок його вібрації при переході з витка на виток і підвищення при цьому рівня динамічного шуму; обмежена можливість використання на змінному струмі підвищеної частоти (до 1 кГц), що обумовлено збільшенням індуктивності і ємності намотки; низька зносостійкість.

Прагнення подолати відмічені недоліки потенціометричних давачів, а також розширення кола задач, які розв’язуються з їх допомогою, призвели до створення непроволочних прецизійних потенціометрів з резисторними елементами на основі провідної пластмаси. Однорідна за структурою резистивна плівка забезпечує велику роздільну здатність, низький рівень динамічних шумів і можливість роботи при високих швидкостях переміщення струмознімача (до 1000 об/хв), а мала індуктивність та ємність створюють сприятливі умови при роботі непроволочних потенціометрів на високих частотах. Але ці елементи мають більш низьку точність і стабільність, а також мають великий ТКО і високий перехідних опір в точці контакту.

При підвищених вимогах до зносостійкості потенціометричного вимірювального перетворювача доцільно використати фотоелектричні потенціометричні давачі, або магніторезистивні потенціометри, в яких відсутній рухомий струмознімач. Фотопотенціометр за характером перетворення сигналу являє собою аналог електричного потенціометричного перетворювача. Відсутність рухомого контакту, який треться, дозволяє досягти високої зносостійкості. Крім того, безконтактні потенціометри порівняно зі звичайними володіють більш низьким рівнем шумів, які виникають в процесі регулювання, високою надійністю і швидкістю регулювання вихідного сигналу. Останнім часом активно використовуються рідинні потенціометри, про що розмова піде в останніх главах книги.

Але жоден з розглянутих видів потенціометрів не може повною мірою витіснити інший оскільки кожен з них разом з перевагами має суттєві недоліки, а тому найбільш раціонально може бути використаний тільки в конкретних умовах.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *