Динамічні властивості лінійних потенціометричних ВП

Для оцінки динамічних властивостей потенціометричних ВП визначимо їх передаточну функцію. Вхідною величиною давача є переміщення x. За вихідну величину можна прийняти напругу на навантаженні або струм через нього. Звичайно, зручніше в якості вихідної величини розглядати струм в навантаженні, який визначається на основі теореми про еквівалентний генератор (рис. 2.2.8.):

image001

Zн – комплексний опір навантаження; image002 – внутрішній опір еквівалентного генератора.

image003

Розглянемо два випадки.

1. Навантаження чисто активне, тобто image004 тоді

image005 (2.2.5)

оскільки image006

Застосовуючи перетворення Лапласа, отримаємо передаточну функцію

image007 (2.2.6)

Таким чином, потенціометричний ВП при чисто активному навантаженні є безінерційною підсилювальною ланкою. Отже, всі частотні та часові динамічні характеристики підсилювальної ланки повною мірою описують динамічні властивості потенціометричних ВП з активним навантаженням.

2. Навантаження індуктивне з наявністю активної складової. Для еквівалентного кола (рис. 2.2.8.) можна записати

image008 (2.2.7)

Використовуючи перетворення Лапласа, отримаємо

image009 (2.2.8)

Звідки

image010

Позначимо image011,  а  image012, тоді

image013 (2.2.9)

Отже, при індуктивному характері навантаження потенціометр потрібно розглядати як інерційну ланку і поширювати на нього всі динамічні властивості цієї ланки.

Часто інерційність ВП, яку утворює навантаження, відносять не до самого ВП, а до вхідного кола елемента, підключеного на виході цього ВП. При такому підході потенціометричний ВП завжди розглядається як безінерційна ланка.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *