Потенціометричні ВП

Потенціометричний ВП являє собою змінний електричний опір, в...

Функціональні потенціометричні ВП

В системах управління і автоматики, крім лінійних потенціоме...

Динамічні властивості лінійних потенціометричних ВП

Для оцінки динамічних властивостей потенціометричних ВП визн...

Переваги і недоліки потенціометричних вимірювальних перетворювачів

До переваг розглянутих потенціометричних вимірювальних перет...

Тензорезистивні ВП

Принцип дії тензорезисторів оснований на явищі тензоефекту &...