Принцип побудови пристроїв

До параметричних електромагнітних пристроїв відносяться пристрої, дія яких заснована на використанні нелінійності вольт-амперної характеристики дроселя із осердям з феромагнітного матеріалу за умови досягнення індукції насичення. Послідовне або паралельне з’єднання нелінійного дроселя з лінійним елементом (резистор, конденсатор, лінійна індуктивна котушка) дозволяє одержувати різноманітні характеристики, з урахуванням яких можливе створення різних функціональних елементів: стабілізаторів, помножувачів і подільників […]

Давачі напруги

Необхідну характеристику параметричного електромагнітного пристрою можна одержати не тільки за допомогою послідовного або паралельного з’єднання лінійного і нелінійного елементів за схемами рис.3.1.3, але і використовуючи інші схемні рішення. Прикладом може бути широко застосовувана на практиці схема давача напруги (рис.3.2.1). Тут сигнал про відхилення змінної напруги U, яка контролюється (регулюється), від номінального значення у вигляді постійної […]

Електромагнітні генератори і перетворювачі частоти та числа фаз

При введені сильного додатного зворотного зв`язку магнітний підсилювач, як і будь-який інший підсилювач, переходить в релейний режим. Статична характеристика підсилювача в цьому режимі характеризується наявністю ділянки з від`ємним нахилом. При введені в схему додаткових реактивних елементів в підсилювачі можуть виникнути коливання, що незатухають. Такий пристрій представляє собою генератор частоти ‑ джерело напруги змінного струму визначеної […]

Функціональні перетворювачі, помножувачі змінних напруг, давачі потужностей

У 3.1. відзначалося, що вольт-амперні характеристики контурів, виконаних за схемами рис.3.1.3 і 3.3.1, залежать як від схем, так і від вольт-амперних характеристик елементів, що до них входять. Тому заздалегідь задані залежності І = f(U) можна одержати шляхом відповідного підбору елементів. Зокрема, змінюючи матеріал осердя і його конструкцію, одержимо різноманітні вольт-амперні характеристики дроселя й у сполученні […]

Електромагнітні стабілізатори

Сучасні вимірювальні, керувальні і обчислювальні схеми вимагають для забезпечення нормальної роботи достатньо жорсткої сталості напруги (струму) живлення, що може бути забезпечене, як правило, тільки за допомогою спеціальних функціональних елементів – стабілізаторів. Таким чином, стабілізатор це пристрій, що забезпечує підтримку вихідної величини Y на визначеному постійному, заздалегідь заданому рівні, при зміні вхідної величини Х у достатньо […]

Електромагнітні формувачі і розподільники імпульсів

Для управління і живлення різноманітних пристроїв автоматики, радіотехніки і обчислювальної техніки часто необхідні спеціальні джерела імпульсів. Широко розповсюджені для цієї мети магнітні параметричні пристрої, які складаються з некерованих нелінійних магнітних елементів і лінійних елементів, а також магнітні керовані дроселі. Найпростіший пристрій для отримання знакозмінних імпульсів напруги невеликої потужності можна виконати на базі схеми, яка складається […]