Реверсивні магнітні підсилювачі

Реверсивні магнітні підсилювачі відрізняються тим, що при зміні полярності вхідного сигналу (струму керування) змінюється полярність вихідного сигналу (струму навантаження). Реверсивні магнітні підсилювачі можуть живити навантаження постійного або змінного струму. В останньому випадку, в залежності від полярності струму керування, змінюється на 1800 фаза вихідної напруги. Статична характеристика реверсивного магнітного підсилювача показана на рис. 2.3.1. Вона має вигляд симетричної кривої, що проходить через початок координат. Таким чином, за відсутності сигналу управління (Іу=0) струм в навантаженні також дорівнює нулю. Нагадаємо, що в нереверсивних (однотактних) магнітних підсилювачах при Іу=0 через навантаження проходить струм холостого ходу, для зменшення якого використовують, наприклад, зміщення.

image002 image004

Рис.2.3.1. Статична характеристика реверсивного магнітного підсилювача

Рис.2.3.2. Побудова статичної характеристики реверсивного магнітного підсилювача

Відповідну статичну характеристику реверсивного магнітного підсилювача можна отримати, якщо з’єднати два однакових нереверсивних підсилювача таким чином, щоб вони діяли на загальне навантаження зустрічно при загальному сигналі управління. На рис. 2.3.2 показані дві характеристики (1 і 2) однотактних магнітних підсилювачів із зміщенням і без зворотного зв’язку. При зустрічному включенні таких підсилювачів їх підсумкова статична характеристика одержується графічним додаванням кривих 1 і 2. Для того щоб струм навантаження при Іу = 0 дорівнював нулю, необхідна ідентичність характеристик магнітних підсилювачів, що складають реверсивний магнітний підсилювач. Однотактні магнітні підсилювачі, на основі яких виконується реверсивний магнітний підсилювач, можуть бути включені за диференціальною або мостовою схемами. Нагадаємо, що аналогічним способом забезпечувалася реверсивна характеристика в різноманітних перетворювачах, розглянутих в розд. II. Розрізняють реверсивні магнітні підсилювачі з вихідним постійним і змінним струмом, зі зворотними зв’язками і без них. Оскільки реверсивний магнітний підсилювач складається з двох однотактних підсилювачів, то він має чотири осердя, але розроблені схеми і з меншим числом осердь.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *