Магнітомодуляційні давачі магнітних величин

image002
Раніше були розглянуті електричні давачі неелектричних величин, що використовуються в системах автоматики. У цьому параграфі даються короткі відомості про давачі, які використовуються для вимірювання зовнішніх магнітних полів. Ці елементи автоматики зручніше вивчати не в спеціальному розділі, присвяченому давачам, а в главі, присвяченій магнітним модуляторам, оскільки магнітомодуляційний давач (який називають також ферозондом) є, по суті, магнітним модулятором з вихідним змінним струмом подвійної частоти. Особливість його і відмінність від розглянутих вище магнітних модуляторів у тому, що він має розімкнене магнітне осердя у вигляді пермалоєвої трубки або пластинки (Рис.2.6.5.).

Для вимірювання неоднорідного магнітного поля використовується осердя із малим повітряним зазором d (рис. 2.6.6.), куди проникає вимірюване поле. Дві половини обмотки збудження wз включені зустрічно. Вихідна напруга Uвих, що знімається з обмотки wвих, має подвійну частоту.

Розрахунок магнітомодуляційного давача проводиться аналогічно розрахунку магнітного модулятора. Якщо в магнітному модуляторі напруженість підмагнічуваного поля визначається струмом в обмотці управління (Hу = Iуwу/l), то в магнітомодуляційному давачі ця ж величина визначається зовнішнім магнітним полемо з напруженістю Ну.

Магнітомодуляційний давач у принципі можна використовувати як магнітний модулятор, якщо розмістити на осерді обмотку управління wу. Проте коефіцієнт підсилення при цьому значно знижується через те, що магнітне коло розімкнене.

Все ж іноді розімкнені осердя застосовують і для модуляторів, наприклад коли потрібно перетворити слабкий сигнал від джерела струму з більшим внутрішнім опором. У цьому випадку потрібна обмотка управління з дуже великим числом витків, а її значно простіше виготовити саме на розімкнутому осерді.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *