Магнітні підсилювачі з зворотним зв’язком

Характеристики магнітного підсилювача можуть бути значно покращенні за рахунок введення додаткового впливу, що залежить від струму або напруги на виході підсилювача. Такий вплив, що подається з виходу підсилювача на його вхід, називається зворотним зв’язком.

В магнітних підсилювачах розрізняють позитивний і негативний, зовнішній і внутрішній, жорсткий і гнучкий зворотний зв’язок.

При позитивному зворотному зв’язку вихідний сигнал, що подається на вхід підсилювача, додається до вхідного сигналу управління. При позитивному зворотному зв’язку підвищується коефіцієнт підсилення і покращується швидкодія магнітного підсилювача.

При негативному зворотному зв’язку вихідний сигнал, що подається на вхід підсилювача, віднімається від вхідного сигналу управління. За рахунок негативного зворотного зв’язку покращується стабільність перетворення вхідного сигналу в вихідний, тобто покращуються вимірювальні властивості магнітного підсилювача. Однак при негативному зворотному зв’язку зменшується коефіцієнт підсилення. Тому в магнітних підсилювачах найбільше розповсюдження отримав позитивний зворотний зв’язок. Якщо спеціально не обумовлено, який вид зворотного зв’язку використовується, то під словами “магнітний підсилювач із зворотним зв’язком” звичайно розуміється саме підсилювач з позитивним зворотним зв’язком.

Для здійснення зовнішнього зворотного зв’язку передбачається спеціальна обмотка зворотного зв’язку, яка розміщується на осердях підсилювача так само, як і обмотка управління. При внутрішньому зворотному зв’язку ніякої додаткової обмотки зворотного зв’язку не вимагається. Сигнал зворотного зв’язку проходить у вигляді складової через робочі (вихідні) обмотки підсилювача. При цьому, послідовно з робочими обмотками, вмикаються однопівперіодні випрямлячі. За рахунок постійної (випрямленої) складової вихідного струму створюється магнітний потік зворотного зв’язку, який змінює ступінь насичення осердя підсилювача. При позитивному зворотному зв’язку магнітний потік зворотного зв’язку додається до магнітного потоку обмотки управління і насичення осердя збільшується. Тому в літературі підсилювачі із внутрішнім зворотним зв’язком інколи називають підсилювачами з самонасиченням або самопідмагнічуванням.

При жорсткому зворотному зв’язку сигнал зворотного зв’язку пропорційний вихідному сигналу. При гнучкому зворотному зв’язку сигнал зворотного зв’язку пропорційний до швидкості зміни вихідного сигналу. Згідно цього, гнучкий зворотний зв’язок діє лише в перехідному процесі, тобто при зміні вихідного сигналу. Він потрібен для поліпшення динаміки роботи магнітного підсилювача.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *