Магнітні модулятори з вихідним змінним струмом основної частоти

Як магнітний модулятор з вихідним змінним струмом основної частоти (тобто рівній частоті джерела живлення) можна використовувати будь-яку з розглянутих у гл. 2.3. схем двотактних магнітних підсилювачів: диференціальну, мостову або трансформаторну.

Вибір між тією або іншою схемою робиться в залежності від потужності сигналу управління і необхідного коефіцієнта підсилення за напругою.

image004

Рис. 2.6.1. Магнітний модулятор з вихідним змінним струмом на частоті живлення

Видно, що найбільший коефіцієнт підсилення можна отримати в трансформаторній схемі за рахунок виконання вторинної обмотки з більшим числом витків, тобто ніби за допомогою підвищувального трансформатора. Проте при цьому виникають насамперед чисто технологічні труднощі з намоткою великого числа витків на невеликому осерді малопотуж

ного магнітного підсилювача. А крім того, залишиться менше простору для розміщення обмотки управління. Взагалі, доведено, що потужність управління Ру пов’язана з площею вікна Qу для обмотки управління обернено пропорційною залежністю. Чим менша площа вікна Qу, тим більша буде потрібна потужність управління для створення необхідної напруженості магнітного поля в осерді. Тому трансформаторну схему двотактного магнітного підсилювача реально застосовують для магнітних модуляторів при Ру > 10-8 Вт. При менших значеннях Ру (до 10-14 Вт) використовують мостову і диференціальну схеми, як більш чутливі.

Для одержання необхідного коефіцієнта підсилення за напругою використовується окремий вихідний трансформатор Тр2, як це показано на рис. 2.6.1. Для балансування нуля використовується опір Rp, із повзунка якого подається напруга на первинну обмотку Тр2. Опір Rp вибирається приблизно рівний опору робочих обмоток wp.

Васюра А.С. – книга “Елементи та пристрої систем управління автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *