Поляризація електромагнітних хвиль

Поляризацією називається впорядкування вектору напруженості ...

Граничні умови для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів

Граничні умови для нормальних складових магнітного поля Оскі...

Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвела

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що змінне в ...

Вектори магнітної індукції В, намагнічуваності М і напруженості манітного поля Н

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом I характе...

Теорема Остроградського – Гауса

Визначимо потік напруженості поля електричних зарядів q1, q2...

Магнітний потік

Магнітним потоком (потоком вектора магнітної індукції) через...

Четверте рівняння Максвела для монохроматичного поля

Для того що б за допомогою електромагнітного поля можна було...

Магнітне поле

Магнітне поле – це особливий вид матерії за допомогою якого ...

Рівняння Максвела

Рівняння Максвела показують зміни основних характеристик еле...

Дивергенція векторного поля

Розглянемо деяку точку P векторного поля A(P) і оточимо її з...

Магнітне поле

Вивчення властивостей постійних магнітів показало: 1) постій...

Імпульсні трансформатори на кільцевих осердях

Імпульсним трансформатором називають трансформатор, який вик...

Імпульсне перемагнічування феромагнетиків

Поряд з напівпровідниковими приладами в цифрових пристроях з...

Логічні пристрої на МНЕ

Перед тим, як розглянути принципи побудови схем, що виконуют...

Магнітні властивості речовини

Перед тим, як розглянути природу магнітних властивостей речо...

Доменна структура. Характеристики феромагнетиків

При температурах нижче точки Кюрі, як випливає з рис. 1.1.3,...

Магнітні матеріали

Для створення елементів та пристроїв систем управління і авт...