Загальні відомості про генератори постійного струму

Недивлячись на переважне використання в народному господарстві джерел трифазного змінного струму, генератори постійного струму широко використовуються в різних галузях промисловості. Область їх використання достатньо широка і різноманітна, звідси і різноманітні вимоги до параметрів і характеристик генераторів постійного струму. Властивості і характеристики їх визначаються способом створення потоків збудження. В залежності від цього розрізняють: генератори з незалежним збудженням і генератори з самозбудженням.

Генератори з незалежним збудженням поділяються на генератори з електромагнітним збудженням, у яких потік збудження створюється обмоткою збудження, що живиться від незалежного джерела постійного струму, і генератори з магнітоелектричним збудженням, у яких потік збудження створюється постійними магнітами.

Генератори з самозбудженням поділяються на: генератори з паралельним збудженням (шунтові), в яких обмотка збудження ввімкнена паралельно обмотці якоря; генератори з послідовним збудженням, у яких обмотка збудження ввімкнена послідовно з якорем (на практиці вони використовуються рідко); генератори з змішаним збудженням – компаундні (в них є дві обмотки збудження: паралельна, ввімкнена паралельно якорю, і серіїсна – послідовно).

Обмотки незалежного і паралельного збудження виконуються з великим числом витків з проводу малого перерізу, а серіїсні – з малим числом витків з великим перерізом.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *