Способи збудження колекорних електричних машин

Способи збудження колекорних електричних машин

Для роботи електричної машини необхідна наявність магнітного поля. В більшості машин постійного струму це поле створюється обмоткою збудження, що живиться постійним струмом. Властивості електричних машин постійного струму в значній мірі визначаються способом ввімкнення обмотки збудження або, як принято говорити, способом збудження.

За способами збудження електричні машини можна класифікувати слі-дуючим чином:

машини незалежного збудження, в яких обмотка збудження ОЗ живиться постійним струмом від джерела, електрично не пов’язаного з обмоткою якоря Я (рис.1.1.5,а);

машини паралельного збудження, в яких обмотка збудження і обмотка якоря з’єднанні паралельно (рис.1.1.5, б);

машини послідовного збудження, в яких обмотка збудження і обмотка якоря з’єднанні послідовно (рис.1.1.5, в);

машини змішаного збудження, в яких є дві обмотки збудження: одна з них – ОЗ1 – ввімкнена паралельно, а друга – ОЗ2 – послідовно з обмоткою якоря (рис.1.1.5,г).

image002

Рис.1.1.5. Способи збудження колекторних електричних машин

Всі вказані машини відносяться до машин з електромагнітним збудженням, так як магнітне поле в них створюється завдяки електричному струмові обмотки збудження. В останній час досить широке розповсюдження отримали машини з збудженням постійними магнітами (рис.1.1.5,д).

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *