Пуск колекторних двигунів

Пуск колекторних двигунів

Струм в колі якоря двигуна визначається виразом (1.2.9). При вмиканні двигуна в мережу в початковий момент часу частота n = 0, тому проти-ЕРС Еа = 0. Початковий пусковий струм в колі якоря

image002 (1.2.30)

Так як опір обмоток в колі якоря, як правило, невеликий, то початковий пусковий струм Іп досягає більших значень в порівнянні з номінальним струмом двигуна (Іпном = 3 ¸ 15). Менша кратність пускового струму відноситься до двигунів малої потужності (до 600-1000 Вт), більша – до двигунів середньої і високої потужності.

Викид початкового пускового струму в двигунах малої потужності не викликає небезпечних наслідків, так як кратність струму порівняно невелика, тривалість процеса пуску невелика. Останнє пояснюється малими значеннями моментів інерції обертових мас якоря і пов’язаного з ним робочого механізму. Тому двигуни малої потужності пускають в хід безпосередньо ввімкненням в мережу. У двигунів великої потужності кратність пускового струму набагато більша, час розгону якоря триваліший (через підвищене значення моменту інерції обертальних мас і робочого механізму). Велика кратність пускового струму викликає інтенсивну іскристість на колекторі. Значний пусковий струм може привести до різкого падіння напруги в мережі живлення (якщо потужність мережі недостатня), що небажано проявиться на роботі інших споживачів, ввімкнених в цю мережу. Тому при пуску двигунів потужністю більше 1 кВт приймають міри для обмеження пускового струму; як правило, це пускові реостати ПР, ввімкненні послідовно в коло якоря двигуна. Реостат ПР являє собою додатковий резистор. Найбільше використання отримали тризажимні ПР (рис.1.2.9), які мають шість контактів. Мідна шина Ш з’єднана з зажимом М, до якого підключають обмотку збудження. Завдяки шині Ш напруга на обмотці збудження не залежить від положення ричага Р. Ричаг пов’язаний з додатнім виводом джерела живлення, має ковзаючий контакт з шиною Ш, так що положення ричага на будь-якому з контактів від 1 до 5 не впливає на струм збудження.

Перед пуском двигуна ричаг Р встановлюють на контакті 0, вмикають рубильники і переводять ричаг на контакт 1. Коло якоря через найбільший опір пускового реостату rп.р = r1 + r2 + r3 + r4 підключається до джерела. Одночасно в обмотці збудження з’являється струм, і двигун під дією пускового моменту приводиться в обертання.

Початковий пусковий струм,А,

image004 (1.2.31)

image009

Рис. 1.2.9. Схема ввімкення пускового реостату

Опір rп.р підбирають таким, щоб кратність початкового пускового струму не перевищувала 2-4. По мірі розгону якоря збільшується проти-ЕРС Еа і зменшується струм в колі якоря. Для забезпечення ефективності пуску ричаг Р поступово переводять на контакти 2, 3, 4 і 5, тобто зменшують опір ПР до rп.р = 0. Ричаг Р слід переміщувати повільно, щоб не викликати недопустимого збільшення пускового струму. Але і тривала затримка ричага на проміжних контактах може викликати згорання якого-небудь з опорів r1–r4, розрахованих на короткочасне протікання струму. В двигунах незалежного і послідовного збудження при вмиканні ПР використовують тільки дві клеми: Л і Я.

Так як обертальний момент двигуна М прямо пропорційний магнітному потоку Ф (див. 1.2.12), то для спрощення пуску в колі збудження двигунів незалежного і паралельного збудження слід повністю вивести реостат (rрег = 0). Потік збудження в цьому випадку приймає найбільше значення, і двигун розвиває необхідний пусковий момент. В даному розділі розглядаються колекторні двигуни малої потужності, що мають підвищений опір кола якоря, тому в приведених нижче схемах ввімкнення двигунів немає пускових реостатів.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *