ЕМП з самозбудженням

ЕМП з самозбудженням – це удосконалений ЕМП незалежного збудження. В ЕМП з самозбудженням обмотка збудження (керування) створює не всю МРС, необхідну для збудження машини, а лише незначну її частину. Головна частина МРС створюється обмоткою самозбудження, потужність в яку поступає з вихода підсилювача. Це сприяє зменшенню потужності керування (втрат в обмотці керування), а тому, збільшенню коефіцієнта підсилення в 8¸10 раз.

image003

Рис.1.5.1.Електромашинний підсилювач з паралельною обмоткою самозбудження

На рис.1.5.1,а представлена принципова схема ЕМП з паралельною обмоткою самозбудження ОС. Опір кола цієї обмотки обирається дещо більшим критичного. Це означає, що вольт-амперна характеристика кола паралельної обмотки при відсутності струму в обмотці керування (штрихова пряма, рис.1.5.1,б) не перетинається з характеристикою холостого ходу машини Ео = f(Із), а тому, ЕМП не може збуджуватися.

При наявності струму в обмотці керування ОК вольт-амперна характеристика обмотки самозбудження зміщується в бік більших МРС на величину МРС керування Fк, перетинається з характеристикою холостого ходу (точка а) і створює умови для збудження ЕМП. На виході ЕМП з’являється ЕРС Е01. Таким чином, МРС збудження ЕМП Fз має дві складові:

Fз = Fс + Fк,

при цьому МРС обмотки самозбудження Fc >> Fк. Розвантаження обмотки керування призводить до зменшення потужності керування Рк, а тому, до підвищення коефіцієнта підсилення ЕМП. Теоретично при наближенні опору кола обмотки самозбудження до критичного значення коефіцієнт підсилення ЕМП прямує до нескінченності. Через наявність залишкового магнетизму і температурної зміни опорів обмоток при роботі ЕМП такого значення коефіцієнта підсилення досягти неможливо. Як правило, в ЕМП з самозбудженням кР = 400 ¸ 1000.

За величиною коефіцієнта підсилення розглянуті ЕМП значно (в 8¸10 раз) переважають ЕМП незалежного збудження. Але за постійною часу вони поступаються їм. Справа в тому, що постійна часу ЕМП з самозбудженням прямо пропорційна коефіцієнту підсилення за МРС: кF = Fз/Fк. Чим більше кF, тим більше кP, але одночасно більше і Т. Підвищене значення постійної часу обмежує області використання ЕМП з самозбудженням.

Крім ЕМП з паралельною обмоткою самозбудження випускаються ЕМП з послідовною обмоткою самозбудження. Але області їх використання у зв’язку з необхідністю мати постійний опір навантаження, обмежені.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *