ЕМП з незалежним збудженням

Одноступінчаcтий ЕМП з незалежним збудженням є генератор постійного струму незалежного збудження. Конструктивно він відрізняється від останнього тим, що в ньому не тільки осердя якоря, але і інші частини магнітної системи (станину, осердя полюсів) виконують шихтованими. Мета такого виконання – зменшити вплив вихрових струмів на роботу ЕМП в перехідних процесах.

Для підвищення ступеня форсування за напругою і струмом, а також підвищення коефіцієнта підсилення, ЕМП розраховують на значно менші електромагнітні навантаження: магнітну індукцію і густину струму. Для покращення комутації ЕМП завжди забезпечують додатковими полюсами (за винятком ЕМП дуже малих потужностей). Тому ЕМП виконують зі збільшеним числом пазів і колекторних пластин.

Керуючу напругу підводять прямо до обмотки збудження (керування). Від величини потужності в колі керування залежить потужність на виході ЕМП. Слід пам’ ятати, що потужність на виході ЕМП – це перетворена механічна потужність приводного двигуна.

Для забезпечення роботи в схемах автоматичного регулювання ЕМП забезпечують декількома обмотками керування.

Одноступінчаcтий ЕМП з незалежним збудженням має коефіцієнт підсилення кР = 50 ¸ 100. Якщо в якості ЕМП використовувати звичайний генератор постійного струму незалежного збудження, то його кР = 10 ¸ 50, а постійна часу Т досить значна. Щоб збільшити кР і зменшити Т у випадку використання генератора, доцільно знизити його вихідну напругу приблизно в два раза в порівнянні з номінальною напругою генератора.

Для зменшення постійної часу ЕМП часто послідовно з обмоткою керування вмикають додатковий активний опір Rдод, який приблизно дорівнює опору обмотки керування rк. Постійна часу кола керування, а тому, і всього ЕМП при цьому значно зменшується:

Тк = Lк/(rк+Rдод).

Але одночасно з цим зменшується і коефіцієнт підсилення

кР = Рвихк = UвихІвих[Iк2(rк+Rдод)].

Переваги одноступінчаcтого ЕМП незалежного збудження – простота конструкції, надійність і невелика вартість. Його недоліки – невисокий коефіцієнт підсилення і порівняно велика постійна часу.

Васюра А.С. – книга “Електромашинні елементи та пристрої систем управління і автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *