Колекторні електричні машини

Принцип дії колекторних електричних машин

Принцип дії колекторних електричних машин Відмінною конструктивною ознакою колекторної машини постійного струму є наявність колектора, через який відбувається зв’язок робочої обмотки (обмотки

More

Способи покращення комутації в колекторних електричних машинах

Способи покращення комутації в колекторних електричних машинах В кінцевому підсумку способи покращення комутації зводяться до зменшення або повного усунення струму комутації, що

More

Математичні закономірності колекторних двигунів

Математичні закономірності колекторних двигунів Електрорушійна сила обмотки якоря. В процесі роботи машини постійного струму в кожному провіднику якоря наводиться ЕРС, величина якої

More

Колекторні двигуни незалежного і паралельного збудження

Колекторні двигуни незалежного і паралельного збудження. Схеми включення. Основні характеристики В двигунах незалежного збудження обмотка збудження ОЗ електрично не пов’язана з обмоткою

More

Регулювання частоти обертання двигунів незалежного і паралельного збудження

Регулювання частоти обертання двигунів незалежного і паралельного збудження Хороші регулюючі властивості двигунів постійного струму – одна з головних причин їх використання в

More

Безконтактні двигуни постійного струму

Безконтактні двигуни постійного струму З метою покращення властивостей двигунів постійного струму були створені двигуни з безконтактним комутатором, що називаються безконтактними двигунами постійного

More
Default thumbnail

Призначення виконавчих двигунів і вимоги, які до них предявляються

Виконавчі двигуни призначені для перетворення керуючого електричного сигналу в кутове механічне переміщення вала в системах автоматики. Такі двигуни працюють в умовах частих

More

Керування виконавчими двигунами постійного струму

У якості виконавчих двигунів постійного струму застосовують двигуни з електромагнітним незалежним збудженням або зі збудженням постійними магнітами. Наявність щітково-колекторного вузла ускладнює експлуатацію

More
Default thumbnail

Загальні відомості про генератори постійного струму

Недивлячись на переважне використання в народному господарстві джерел трифазного змінного струму, генератори постійного струму широко використовуються в різних галузях промисловості. Область їх

More

Генератор з паралельним збудженням

В цьому генераторі використовується принцип самозбудження, при якому обмотки збудження живляться безпосередньо від самого генератора (рис.1.4.2, а). Для виникнення процесу самозбудження необхідно,

More
Default thumbnail

Електромашинні підсилювачі. Загальні відомості. Класифікація

Електромашинні підсилювачі (ЕМП) – це спеціальні електричні генератори (частіше постійного, рідше змінного струму), вихідна потужність яких регулюється зміною потужності керування (збудження), в

More