Принцип дії колекторних електричних машин

Принцип дії колекторних електричних машин Відмінною конструк...

Способи збудження колекорних електричних машин

Способи збудження колекорних електричних машин Для роботи ел...

Будова колекторних електричних машин

Будова колекторних електричних машин Електрична машина пості...

Магнітне поле машини. Реакція якоря

Магнітне поле машини. Реакція якоря Рис.1.1.20. Магнітне кол...

Комутація в колекторних електричних машинах

Комутація в колекторних електричних машинах Робота машини по...

Способи покращення комутації в колекторних електричних машинах

Способи покращення комутації в колекторних електричних машин...

Математичні закономірності колекторних двигунів

Математичні закономірності колекторних двигунів Електрорушій...

Колекторні двигуни незалежного і паралельного збудження

Колекторні двигуни незалежного і паралельного збудження. Схе...

Регулювання частоти обертання двигунів незалежного і паралельного збудження

Регулювання частоти обертання двигунів незалежного і паралел...

Пуск колекторних двигунів

Пуск колекторних двигунів Струм в колі якоря двигуна визнача...

Двигуни послідовного збудження

Двигуни послідовного збудження В двигунах послідовного збудж...

Універсальні колекторні двигуни

Універсальні колекторні двигуни Універсальний колекторний дв...

Безконтактні двигуни постійного струму

Безконтактні двигуни постійного струму З метою покращення вл...

Призначення виконавчих двигунів і вимоги, які до них предявляються

Виконавчі двигуни призначені для перетворення керуючого елек...

Керування виконавчими двигунами постійного струму

У якості виконавчих двигунів постійного струму застосовують ...

Загальні відомості про генератори постійного струму

Недивлячись на переважне використання в народному господарст...

Генератор з незалежним збудженням

В цьому генераторі (рис.1.4.1, а) струм збудження Із не зале...

Генератор з паралельним збудженням

В цьому генераторі використовується принцип самозбудження, п...

Тахогенератори постійного струму

Тахогенератор постійного струму — це машина постійного...

Електромашинні підсилювачі. Загальні відомості. Класифікація

Електромашинні підсилювачі (ЕМП) — це спеціальні елект...

ЕМП з незалежним збудженням

Одноступінчаcтий ЕМП з незалежним збудженням є генератор пос...

ЕМП з самозбудженням

ЕМП з самозбудженням — це удосконалений ЕМП незалежног...

Каскадні багатоякірні ЕМП поздовжнього поля

Щоб підвищити коефіцієнт підсилення одноступінчастих ЕМП з н...

ЕМП поперечного поля

ЕМП поперечного поля є самим розповсюдженим з електромашинни...