Магнітні пускачi

Магнітний пускач – це комплектний пристрій, призначений головним чином для пуску трифазних асинхронних двигунів. Основною складовою частиною магнітного пускача є триполюсний контактор змінного струму. Крім того, контактор має кнопки управління і термальні реле.

Схема включення трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором показана на рис. 2.4. Для пуску електродвигуна М натискається кнопка SB1 (“Пуск”). Через котушку контактора КМ протiкає струм, спрацьовує електромагнiт контактора, і замикаються всі його контакти, які на схемі позначені тими ж літерами КМ. Силові контакти КМ підключають на трифазну напругу обмотки електродвигуна М.

image002 image004

Рис. 2.4.Схема ввімкнення трифазного Рис. 2.5.Конструкція неревер-

асинхронного електродвигуна з сивного магнітного пускача

магнітним пускачем

Паралельно до кнопки SB1 підключені блокувальні контакти КМ. Оскільки вони замкнулись, то після відпускання кнопки SB1 котушка контактора отримує живлення по цих контактах. Отже, для вмикання електродвигуна непотрібно весь час тримати кнопку натиснутою, достатньо її один раз натиснути і відпустити. Для зупинки електродвигуна служить кнопка SB2 (“Стоп”), при натисканні якої розривається коло живлення контактора КМ. Для захисту електродвигуна від перегріву використовуються термальні реле FP1 і FP2, чутливі елементи яких включаються в дві фази електродвигуна, а контакти розмикання, позначенi тими ж літерами, ввімкнені в коло живлення котушки контактора КМ. Для захисту самої схеми управління використовуються плавкi запобiжники FV. На схемі також показаний перемикач Р, що зазвичай замкнений. Його розмикають лише в тому випадку, коли збираються проводити ремонтні роботи. Подібна схема є типовою, вона застосовується в усіх випадках, коли не вимагається змiна напрямку обертання (реверс) електродвигуна і інтенсивне (примусове) гальмування.

На рис. 2.5 показана конструкція нереверсивного магнітного пускача, який змонтований в ящику з кришкою, що відкривається. Електромагнiтний механізм 1 контактора при спрацьовуваннi переміщує три рухомих контакти 2, розміщених в дугогасних камерах. Водночас перемикаються блокувальні контакти 3. Послідовно з двома головними контактними вузлами ввімкнені термальні реле 4.

image006

Рис. 2.6. Схема включення трифазного асинхронного електродвигуна з

реверсивним магнітним пускачем

Кнопки “Пуск” і “Стоп” зазвичай знаходяться поза ящиком пускача, вони розміщені на пульті управління під рукою у робітника. Кнопка “Стоп” має червоний колір. Реверсивна схема включення трифазного асинхронного двигуна показана на рис. 2.6. Для того, щоб реверсувати (змінити напрямок обертання) трифазний асинхронний двигун, необхідно змінити порядок чергування фаз на обмотцi статора. Наприклад, якщо для прямого обертання фази пiдключались в послідовності АВС, то для зворотного обертання необхідна послідовність АСВ. Тому в склад реверсивного магнітного пускача входять два контактора: KB для обертання вперед і КН для обертання назад. Крім того, реверсивний магнітний пускач має три кнопки управління і термальні реле. В багатьох випадках в комплект магнітного пускача входять пакетний перемикач і плавкi запобiжники. Схема, яка приведена на рис. 2.6, працює таким чином.

Для ввімкнення електродвигуна М в прямому напрямку необхідно натиснути кнопку SB1 (“Вперед”). При цьому спрацьовує контактор KB і своїми силовими контактами пiдключає до трифазної мережі обмотки електродвигуна. Водночас блокувальні контакти KB розривають коло живлення котушки контактора КН, завдяки чому виключається можливість одночасного ввімкнення обох контакторiв. Для ввімкнення електродвигуна в зворотному напрямку необхідно натиснути кнопку SB2 (“Назад”). В цьому випадку спрацьовує контактор КН і своїми силовими контактами пiдключає до трифазної мережі обмотки електродвигуна. Послідовність з¢єднання фаз тепер інша, ніж при спрацьовуваннi контактора КБ: дві фази з трьох помінялися місцями. При спрацьовуванні контактора КН його блокувальні контакти розривають коло живлення котушки контактора КВ. Легко побачити, що при одночасному вмиканні контакторiв KB і КН відбулося б коротке замикання двох лінійних проводів трифазної мережі один до одного. Для того, щоб виключити таку аварійну ситуацію, потрібні блокувальні контакти, що розмикають контактори KB і КН. Отже, якщо послідовно натиснути обидві кнопки (SB1 і SB2), то ввімкнеться тільки той контактор, кнопка якого була натиснута раніше.

Для реверсу електродвигуна потрібно попередньо натиснути кнопку SB3 (“Стоп”). В цьому випадку блокувальні контакти готують коло управління для нового вмикання. Для надійної роботи необхідно, щоб силові контакти контактора роззімкнулися раніше, ніж відбудеться замикання блокувальних контактів в колi іншого контактора. Це досягається за допомогою відповідного регулювання положення блокувальних контактів по ходу якоря електромагнiтного механізму контактора. Для блокування кнопок SB1 і SB2 використовуються блокувальні контакти відповідного контактора, що замикаються, які пiдключенi паралельно кнопці.

Необхідно виключити одночасне спрацьовування обох контакторiв, для чого використовують подвійне або навіть потрiйне блокування. Для цієї мети в схемі (рис. 2.6) застосовують двоколовi кнопки SB1 і SB2. Наприклад, кнопка SB1 при натисканні замикає свої контакти в колi контактора KB і розриває свої контакти в колi контактора КН. Аналогічно працює двоколова кнопка SB2. Крім того, реверсивнi магнітні пускачi можуть мати механічне блокування з перекидним важелем, що перешкоджає одночасному спрацьовуванню електромагнітів контакторiв. Контакти термальних реле FP1 і FP2, що ввімкнені в дві фази обмотки електродвигуна, вимикають коло живлення котушок обох контакторiв при тривалому протiканнi великого струму, щоб не допустити перегріву обмоток. Для захисту схеми управління служать плавкi запобiжники FV.

Магнітні пускачi і контактори вибирають за номінальними струмами електродвигуна з урахуванням умов експлуатації. В промисловості застосовуються магнітні пускачi серії ПМЕ і ПМЛ з прямохiдними контакторами і серії ПАЕ з рухомою системою поворотного типу.

Васюра А.С. – книга “Електромагнітні механізми та виконавчі пристрої автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *