Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь

МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

Мета роботи – вивчити методику зняття характеристик одночасного намагнічування осердь магнітних підсилювачів змінним І постійним магнітними полями.

1.1. Опис лабораторного стенда

Принципова схема лабораторного стенда зображена на рис. 1.1. Вона містить в собі два кільцевих осердя від магнітних підсилювачів. На кожному з них намотана одна обмотка постійного струму Wy і дві обмотки змінного струму (W1 – вхідна, W2 – вихідна).

Початки всіх обмоток позначені точками. Підмагнічуючі обмотки постійного cтруму Wy вмикаються назустріч одна одній для трго, щоб змінні напруги, які в них наводяться від обмоток змін­ного струму, взаємно компенсувались.

Змінний струм I~, який надходить до обмотки Wy, регулюєм­ся ва допомогою ЛАТР TV1 і вимірюється міліамперметром А~.

Постійний струм підмагнічування I~, який надходить в обмот­ки Wy від регулюючого джерела постійного струму РДПС, вимірюєть­ся за допомогою міліамперметра A~ і регулюється потенціометром RI. Вимикання струму в обмотці Wy забезпечується перемикачем S1.

Вихідна змінна напруга U~, яку знімають з вихідних обмоїок W2 і вимірюється вольтметром V~.

Параметри лабораторного стенда, необхідні для наступних розрахунків, приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

W1

W2

Wy

R1, Ом

lc, cм

S1, cм2

Rv, кОм

f, Гц

1250

1250

500

0,2

14,5

1,1

91

50

Тут R2 – активний опір вихідної обмотки W­2; lc. – середня довжина магнітопроводу осердя; S – площа перерізу магнітопроводу осердя; f – частота змінного струму; RV – внутрішній опір вольтметра V~.

1.2. Л а б о р а т о р н е з а в д а н н я

1.2.1. Теоретична частина

  1. Вивчити доменну теорію намагнічування ферромагнетиків.
  2. Знати теоретичні відомості про процес одночасного намагнічування осердя змінним і постійним магнітними полями.
  3. clip_image002Вивчити методику і схему лабораторного стенду для зняття характеристик одночасного намагнічування осердя змінним і постійним магнітними полями.

1.2.2. Експериментальна частина

Включити лабораторний стенд.

Зняти залежності U~=f(I~,I~– const ) для таких значень постійного струму підмагнічування I~ = 0, 10, 20, 30, 40, 60 мА.

Розрахувати відповідні значення магнітних величин: B~in, Hcp, H – за такими формулами;

(1.1)

clip_image004,

В~m– максимальне значення індукції в осерді, Тл;

clip_image006 – середні значення ЕРС в обмотках w2.

(1.2)

clip_image008

clip_image010середня напруженність змінного магнітного поля, А/см;

(1.3)

clip_image012

clip_image014– напруженність підмагнічуючого постійного магнітного поля, А/см;

  1. Побудувати сім’ю характеристик clip_image016 одночасного намагнічування осердя магнітних підсилювачів змінним, постійним магнітними полями.
  2. Для початкової кривої намагнічування (H~=0) побудувати залежність ефективної магнітної проникності clip_image018 змінного магнітного потоку від значення магнітної індукції B~m.

clip_image020clip_image022

  1. де

(1.4)

clip_image024

  1. Зробити аналіз одержаних характеристик, порівняти їх з теоре­ретичними.

Література: [6, с.20-24, 44-49 , 7, с.18-28, 78-81].

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *