Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь

МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

Мета роботи – вивчити методику зняття характеристик одночасного намагнічування осердь магнітних підсилювачів змінним І постійним магнітними полями.

1.1. Опис лабораторного стенда

Принципова схема лабораторного стенда зображена на рис. 1.1. Вона містить в собі два кільцевих осердя від магнітних підсилювачів. На кожному з них намотана одна обмотка постійного струму Wy і дві обмотки змінного струму (W1 – вхідна, W2 – вихідна).

Початки всіх обмоток позначені точками. Підмагнічуючі обмотки постійного cтруму Wy вмикаються назустріч одна одній для трго, щоб змінні напруги, які в них наводяться від обмоток змін­ного струму, взаємно компенсувались.

Змінний струм I~, який надходить до обмотки Wy, регулюєм­ся ва допомогою ЛАТР TV1 і вимірюється міліамперметром А~.

Постійний струм підмагнічування I~, який надходить в обмот­ки Wy від регулюючого джерела постійного струму РДПС, вимірюєть­ся за допомогою міліамперметра A~ і регулюється потенціометром RI. Вимикання струму в обмотці Wy забезпечується перемикачем S1.

Вихідна змінна напруга U~, яку знімають з вихідних обмоїок W2 і вимірюється вольтметром V~.

Параметри лабораторного стенда, необхідні для наступних розрахунків, приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

W1

W2

Wy

R1, Ом

lc, cм

S1, cм2

Rv, кОм

f, Гц

1250

1250

500

0,2

14,5

1,1

91

50

Тут R2 – активний опір вихідної обмотки W­2; lc. – середня довжина магнітопроводу осердя; S – площа перерізу магнітопроводу осердя; f – частота змінного струму; RV – внутрішній опір вольтметра V~.

1.2. Л а б о р а т о р н е з а в д а н н я

1.2.1. Теоретична частина

  1. Вивчити доменну теорію намагнічування ферромагнетиків.
  2. Знати теоретичні відомості про процес одночасного намагнічування осердя змінним і постійним магнітними полями.
  3. clip_image002Вивчити методику і схему лабораторного стенду для зняття характеристик одночасного намагнічування осердя змінним і постійним магнітними полями.

1.2.2. Експериментальна частина

Включити лабораторний стенд.

Зняти залежності U~=f(I~,I~– const ) для таких значень постійного струму підмагнічування I~ = 0, 10, 20, 30, 40, 60 мА.

Розрахувати відповідні значення магнітних величин: B~in, Hcp, H – за такими формулами;

(1.1)

clip_image004,

В~m– максимальне значення індукції в осерді, Тл;

clip_image006 – середні значення ЕРС в обмотках w2.

(1.2)

clip_image008

clip_image010середня напруженність змінного магнітного поля, А/см;

(1.3)

clip_image012

clip_image014– напруженність підмагнічуючого постійного магнітного поля, А/см;

  1. Побудувати сім’ю характеристик clip_image016 одночасного намагнічування осердя магнітних підсилювачів змінним, постійним магнітними полями.
  2. Для початкової кривої намагнічування (H~=0) побудувати залежність ефективної магнітної проникності clip_image018 змінного магнітного потоку від значення магнітної індукції B~m.

clip_image020clip_image022

  1. де

(1.4)

clip_image024

  1. Зробити аналіз одержаних характеристик, порівняти їх з теоре­ретичними.

Література: [6, с.20-24, 44-49 , 7, с.18-28, 78-81].

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

Previous Story

Визначення генетичної статі iндивiдуума за даними цитологiчного дослiдження

Next Story

Електромагнітний перетворювач напруги

Latest from Елементи та пристрої промислової автоматики

Логічні релейні елементи

В схемах автоматичного та програмного управління різними виробничими процесами, в пристроях сигналізації

Контактори

Найбільш розповсюдженим споживачем електричної енергії є електродвигун. Приблизно 2/3 всієї електроенергії, що

Магнітні пускачi

Магнітний пускач – це комплектний пристрій, призначений головним чином для пуску трифазних

Комутаційні елементи

Комутаційні елементи призначені для вмикання, вимикання і перемикання електричних кіл. Під комутацією

Автоматичні вимикачі

Автоматичний вимикач призначений для вмикання і вимикання електричних кiл і електрообладнання, а