Автоматичні вимикачі

Автоматичний вимикач призначений для вмикання і вимикання електричних кiл і електрообладнання, а також для захисту від великих струмів, що виникають при короткому замиканні і перевантаженні. На відмiну від магнітного пускача, автоматичний вимикач не може використовуватись для автоматичних систем, що використовують електричні керувальнi сигнали. Він також не забезпечує реверса електродвигуна. Автоматичний вимикач часто використовують для тривалого ввімкнення нереверсивних електродвигунiв. Він також може використовуватися замість перемикача в схемах з магнітним пускачем (див. рис. 2.4 і 2.6).

Будова автоматичного повітряного вимикача (автомата) показана на рис. 2.7.

image002

Рис. 2.7. Автоматичний вимикач

За допомогою тримача 1 відбувається вмикання і вимикання автомата. В стані, що показаний на рисунку, автомат вимкнений і рухомий контакт 2 не замкнений з нерухомим контактом 3. Для ввімкнення автомата слід звести пружину 6, при цьому тримач 1 переміщується вниз і повертає деталь 4, що своїм нижнім кінцем входить в зчеплення з зубом утримувального важеля 5. Тепер автомат готовий до ввімкнення. Для його ввімкнення тримач 1 переміщюють вверх. Пружина 6 займе таке положення, що шарнiрно з’єднані важелі 7 і 8 переміщуються вверх по відношенню до того положення, коли вони знаходяться на одній прямій. Автомат ввімкнеться: коло струму створюється через контакти 2 і 3, роз’єднувачi 9 і 10.

Автоматичне вимкнення автомата відбувається при спрацьовуваннi роз’єднувачiв. При тривалих струмових перевантаженнях спрацьовує термальний біметалевий роз’єднувач 10, вільний кінець якого переміщується вниз, повертаючи важіль 5 за годинниковою стрілкою. Зубець важеля роз’єднується з деталлю 4, що повертається, а важелі 7 і 8 минають мертве положення. Зусилля пружини 6 направлене вниз, під його дiєю розмикаються контакти 2 і 3. Вимкнення при максимально допустимому струмі відбувається під дiєю електромагнiтної сили , що виводить зубець важеля 5 до з¢єднання з деталлю 4. Якщо відбулося автоматичне вимкнення навантаження, то тримач 1 залишається в верхньому положенні.

Ручне вимкнення автомату відбувається при переміщенні тримача 1 вниз. Електрична дуга, що виникає при роз’єднаннi контактів 2 і 3 гаситься за допомогою дугогасної гратки 11.

Автомати можуть мати роз’єднувачi мінімальної напруги, якi вимикають автомат при напрузі в мережі нижче допустимого значення. Для дистанційного управління автоматичним вимикачем можуть використовуватися спеціальні їх конструкції, доповнені електромагнiтним приводом тримача 1. Автоматичні вимикачі, що випускаються промисловістю, типів АК, АП, АЕ мають від 1 до 3 пар силових контактів. Вони призначені для кiл з напругою від 110 до 500 В при струмах в десятки ампер. Час автоматичного вимкнення складає 0,02‑0,04 с.

Васюра А.С. – книга “Електромагнітні механізми та виконавчі пристрої автоматики”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *