Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь магнітних підсидювачів

Дослідження процесів одночасного намагнічування осердь МАГНІТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ Мета роботи – вивчити методику зняття характеристик одночасного намагнічування осердь магнітних підсилювачів змінним І постійним магнітними полями.

Логічні релейні елементи

В схемах автоматичного та програмного управління різними виробничими процесами, в пристроях сигналізації та блокування в якості елементів дискретної дії з двома станами входу та виходу широко використовують електромагнітні реле. В залежності від поєднання сигналів, які надходять від вхідних пристроїв (пускові кнопки, кінцеві та прохідні вимикачі), такі схеми дозволяють отримувати необхідну послідовність вмикання виконувальних пристроїв (електроприводів, […]

Контактори

Найбільш розповсюдженим споживачем електричної енергії є електродвигун. Приблизно 2/3 всієї електроенергії, що виробляється в країні, споживається електродвигунами. Основним комутацiйним апаратом, що здійснює підключення електродвигуна до мережі живлення, є контактор. Електромагнiтний контактор являє собою вимикач, що приводиться в дiю за допомогою електромагнiту. По суті, це потужне електромагнiте реле, контактний вузол якого здатний замикати і розмикати силові […]

Магнітні пускачi

Магнітний пускач – це комплектний пристрій, призначений головним чином для пуску трифазних асинхронних двигунів. Основною складовою частиною магнітного пускача є триполюсний контактор змінного струму. Крім того, контактор має кнопки управління і термальні реле. Схема включення трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором показана на рис. 2.4. Для пуску електродвигуна М натискається кнопка SB1 (“Пуск”). Через котушку […]

Комутаційні елементи

Комутаційні елементи призначені для вмикання, вимикання і перемикання електричних кіл. Під комутацією розуміють виконання цих трьох операцій. Розрізняють комутаційні елементи ручного й автоматичного управління. Комутаційні елементи ручного управління спрацьовують при безпосередньому механічному впливі на їх органи управління. Автоматичні комутаційні елементи спрацьовують під впливом електромагнітних сил на їх приводні органи. Основною частиною таких елементів, зазвичай, є […]

Автоматичні вимикачі

Автоматичний вимикач призначений для вмикання і вимикання електричних кiл і електрообладнання, а також для захисту від великих струмів, що виникають при короткому замиканні і перевантаженні. На відмiну від магнітного пускача, автоматичний вимикач не може використовуватись для автоматичних систем, що використовують електричні керувальнi сигнали. Він також не забезпечує реверса електродвигуна. Автоматичний вимикач часто використовують для тривалого […]

Електричні контакти

В комутаційних і електромеханічних елементах, які призначені для перемикання електричних кіл при ручному і автоматичному управлінні, базовим є контактний вузол. Саме надійність контактного вузла визначає працездатність будь-якої комутаційної апаратури. Контактний вузол складається з рухомого і нерухомого контактів. Ці контакти можуть знаходитись у замкненому і розімкненому стані. В замкненому стані опір між контактами повинен бути мінімальним. […]